Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* Redakcija je priredila prečišćen tekst na osnovu Naredba o epidemiološkim preporukama za postupno ublažavanje mjera - predškolske ustanove (vrtići) i Naredbe o dopuni Naredbe o epidemiološkim preporukama za postupno ublažavanje mjera - predškolske ustanove (vrtići), broj: 02-000049/20 od 18.05.2020. godine, objavljenih u "Sl. glasniku Brčko distrikta BiH", br. 27/2020 od 23. jula 2020. godine.

NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE TOKOM TRAJANjA EPIDEMIJE COVID -19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2020)

Član 1

(1) Ovom naredbom, počevši od 18. maja 2020. godine, dozvoljava se rad predškolskih ustanova (vrtića) i rad dnevnih boravaka djece školskog uzrasta na području Brčko distrikta BiH.

(2) Radno vrijeme predškolskih ustanova (vrtića) i rad dnevnih boravaka djece školskog uzrasta iz stava (1) ovog člana će se organizovati u skladu s Naredbom broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1-1141SM-208/20 od 7. 5. 2020. godine i 12. 5. 2020. godine.

Član 2

Obavezno je pridržavanje Naredbe o epidemiološkim preporukama za postepeno ublažavanje mjera za predškolske ustanove (vrtiće), broj predmeta: 02-000049/20 od 12. 5. 2020. godine.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772