Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* Redakcija je priredila prečišćen tekst na osnovu Naredbe kojom se donosi procedura o mjeri samoizolacije, broj: 02-000049/20 od 08.04.2020. godine i Naredbe o dopuni Naredbe, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1-1141SM-106/20 od 08.04.2020. godine, objavljenih u "Sl. glasniku Brčko distrikta BiH", br. 21/2020 od 19. maja 2020. godine.

NAREDBA KOJOM SE DONOSI PROCEDURA O MJERI SAMOIZOLACIJE, BROJ: 02-000049/20 OD 08.04.2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2020*)

Član 1

Ovom naredbom donosi se Procedura o mjeri samoizolacije (izricanje mjere, trajanje samoizolacije, nadzor u toku samoizolacije i izlazak iz samoizolacije):

PROCEDURA O MJERI SAMOIZOLACIJE (IZRICANJE MJERE, TRAJANJE SAMOIZOLACIJE, NADZOR U TOKU SAMOIZOLACIJE I IZLAZAK IZ SAMOIZOLACIJE)

1. Izolacija predstavlja mjeru zdravstvene zaštite kojom se osoba smješta i boravi u posebnoj sobi/prostoriji, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti. Termin izolacija koristi se za bolesne osobe.

2. Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koja podrazumijeva smještanje i boravak osobe u posebnoj sobi/prostoriji, a koja se primjenjuje na klinički zdrave osobe, odnosno osobe bez simptoma, koje su bile izložene riziku zaražavanja, odnosno koje su bile u bliskom kontaktu s oboljelom osobom ili su doputovale iz inostranstva. Period samoizolacije, prema odluci Štaba za spašavanje Brčko distrikta BiH, traje 28 dana.

3. Osobama koje su doputovale iz inostranstva rješenje o samoizolaciji se izdaje na graničnom prelazu, a prvi dan samoizolacije je dan ulaska u BiH.

4. Osobama koje su bile izložene riziku zaražavanja, odnosno koje su bile u bliskom kontaktu sa oboljelom osobom, rješenje izdaje Inspektorat Brčko distrikta BiH. Za datum početka samoizolacije uzima se datum kontakta sa osobom kod koje je dokazana infekcija COVID-19, kada se sa sigurnošću može utvrditi taj datum. U slučaju kada nije moguće sa sigurnošću utvrditi tačan datum kontakta sa oboljelom osobom, za početak samoizolacije uzima se datum javljanja u Pododjeljenje za javno zdravstvo.

5. Pododjeljenje za javno zdravstvo daje detaljna uputstva o načinu ponašanja u toku samoizolacije i prati zdravstveno stanje osobe kojoj je ova mjera izrečena. Licu kojem je izrečena mjera samoizolacije u sklopu uputstava se saopćava da je dužan da se svakodnevno telefonskim putem javlja u Pododjeljenje i daje informacije o svom zdravstvenom stanju.

6. Ukoliko u bilo kojem trenutku u toku trajanja samoizolacije dođe do pojave simptoma bolesti COVID-19, obavještava se mobilni tim, koji izlazi na teren, pregleda pacijenta i donosi odluku o daljnjoj dijagnostici i liječenju, uključujući i uzimanje brisa za testiranje na virus SARS-CoV-2.

7. Za sve pacijente kod kojih je nalaz na SARS-CoV-2 pozitivan, a imaju laku kliničku sliku koja ne zahtijeva hospitalizaciju, potrebno je pred završetak samoizolacije uraditi testiranje na SARS-CoV-2. Nakon dva uzastopna negativna testa, pacijent ostaje u samoizolaciji još 14 dana.

8. Ukoliko period samoizolacije prođe bez ispoljavanja simptoma, osobi se daje uputstvo da se telefonskim putem javi nadležnom porodičnom ljekaru, koji će odrediti termin za pregled. Nakon pregleda, porodični ljekar popunjava formular o završetku samoizolacije. U slučaju kada se radi o zaposlenima koji su izloženi povećanom riziku - zdravstveni radnici, radnici Inspektorata i Policije Brčko distrikta BiH, neposredno pred završetak izolacije, potrebno je uraditi testiranje na COVID-19. U slučaju da je nalaz negativan, isti se vraćaju u službu. U slučaju da je nalaz pozitivan, samoizolacija se produžava do dobijanja dva negativna nalaza, a u slučaju eventualnog razvoja simptoma, isti se upućuje u JZU "Zdravstveni centar Brčko" na daljnje liječenje.

9. Vjerskim službenicima se zbog prirode posla, a nakon epidemiološke procjene, samoizolacija može skratiti na 14 (četrnaest) dana, s tim da se 12-tog (dvanaestog) dana izvrši testiranje istih.

Ukoliko dobijeni nalaz testa bude negativan, isti mogu nastaviti obavljati posao, dok se u slučaju pozitivnog nalaza testa vjerski službenici upućuju na liječenje u JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH.

Član 2

Ovom naredbom donosi se Preporuka za građane Brčko distrikta BiH koji se nalaze u kućnoj samoizolaciji:

PREPORUKA ZA GRAĐANE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE KOJI SE NALAZE U KUĆNOJ SAMOIZOLACIJI PREPORUČUJE SE SLJEDEĆE:

- Mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno;

- Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;

- Ograničiti kretanje i minimalizirati dijeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja, kupatilo) dobro prozračeni (npr. držite prozore otvorenima);

- Članovi domaćinstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1,5 m od osobe u samoizolaciji;

- Ograničiti broj osoba u kontaktu;

- Izvršiti higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom pod nadzorom ili njegovom neposrednom okolinom;

- Higijenu ruku treba obaviti i prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola. Za vidno zaprljane ruke higijena ruku sapunom i vodom;

- Prilikom pranja ruku sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ubrusa za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste peškire i zamijeniti ih kada postanu vlažni;

- Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene disajnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Odbaciti ili na odgovarajući način očistiti materijale koji se upotrebljavaju za prekrivanje usta i nosa nakon upotrebe (npr. oprati maramicu običnim sapunom ili deterdžentom i vodom);

- Svakodnevno očistiti i dezinfikovati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za domaćinstvo, a nakon ispiranja treba primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za domaćinstvo koje sadrži 0,5% natrijev hipohlorit (tj. 1/10 izbjeljivača s 9/10 vode);

- Očistiti I dezinfikovati površine kupatila i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za domaćinstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za domaćinstvo koje sadrži 0,5% natrijevog hipohlorita;

- Oprati odjeću, posteljinu, peškire za kupanje itd. običnim sapunom i vodom ili u veš-mašini rublja na 60-90 °C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Kontaminirane materijale staviti u vrećicu za rublje. Ne tresti i izbjegavati direktan dodir kože i odjeće s onečišćenim materijalima.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772