BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O TRAŽENjU MEĐUNARODNE POMOĆI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE

("Sl. glasnik BiH", br. 22/2020)

Čla﷐n 1

(Predmet odluke)

Ovom odlukom Savjet ministara Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje i zad﷯užuje nadležne institucije, tijela i organe u Bosni i Hercegovini da sprovedu potrebne procedure za njen prihvat.

Član 2

(Primalac i sadržaj pomoći)

(1) Pomoć primaju nadležni štabovi i drugi organi, tijela i organizacije od značaja za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini na prijedlog nadležnih institucija i tijela u Bosni i Hercegovini.

(2) Za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave virusa SARS-COV 2, potrebna su sljedeća sredstva, oprema i materijali u što većim količinama:

a) medicinska oprema (respiratori sa pratećom opremom za odrasle i djecu, monitori za vitalne funkcije, mobilni Rtg, zaštitni RTG paravani, defibrilatori, aspiratori električni, aspiratori na vakuum, UZV, EKG aparati, infuzione pumpe, puls oksimetri, perfuzione pumpe, stanice za infuziomat i perfuzori, inhalatori, setovi za reanimaciju, germicidna lampa zidna, ECMO, setovi za intubaciju, tlakomjeri, stetoskopi, maske za kisik, mobilne UV lampe, fiberoptički bronhoskopi, gasni analizatori, QPCR, laringoskopi, menihanički ventilatori - evita džl ili mindrau, pokretni držač za infuziju, digitalni toplomjeri beskontaktni, AMBU aparat, dijalizatori);

b) sredstva i materijali za detekciju zaraženih virusom SARS-COV 2 (termalne kamere - stacionarne i mobilne, digitalni toplomjeri beskontaktni, testovi za detekciju virusa SARS-COV 2, sitni potrošni materijal za laboratorije-reagensi, otopine, i drugo);

c) zaštitna oprema (maske FFPZ, maske FFP2, skafanderi ili skafander- ogrtači, naočari, viziri, čizme-kaljače, lateks rukavice/duboke, hirurške maske/troslojne, hirurške kape, privremena izolacijska komora, insulator EI-10, specijalna izolaciona tuba za nosila, biobag EBV-30/40 IN/CH, vodootporni paravani za izol. kreveti);

d) oprema i sredstva za dezinfekciju i čišćenje ruku, medicinske opreme, prostorija, javnih površina, prevoznih sredstava (alkohol 70% alkohol, profesionalna sredstva za čišćenje površina u bolnicama, tečni sapun i zidni dispenzeri za tečni sapun, zidni dispenzeri za dezinfekciono sredstvo, Na- hipohlorit, hidrogen peroksid, parni dekontaminator sa većom količinom dezinficijensa na bazi N2O2);

e) privremeni objekti sa pripadajućim inventarom (šatori, kontejneri za smještaj i izolaciju pacijenata, kontejneri za odlaganje medicinskog otpada, kreveti, kreveti za intenzivnu njegu/antidekubitalni madraci, "beeding" setovi, ćebad, posteljina, mobilne tuš kabine i toaleti, sredstva i pribori za zadovoljavanje higijenskih potreba);

f) sredstva i oprema za tretiiranje posmrtnih ostataka - umrlih od COVID-19

g) terenske bolnice - karantinski tip privremenih objekata sa stručnim osobljem,

h) agregati, grijalice za šatore

i) kao i finansijsku pomoć.

(3) Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine obezbjeđuje stručne i administrativne pretpostavke za potrebe Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje u vezi sa traženjem i prijemom međunarodne pomoći.

Član 3

(Postupak prijema pomoći)

Međunarodna pomoć iz člana 2. ove Odluke se prima po procedurama propisanim u članu 3. Uputstva za međuresornu koordinaciju prilikom primanja, upućivanja i tranzita međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju ("Službeni glasnik BiH", br. 77/13).

Član 4

(Izvještavanje)

Zadužuje se Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine da podnese izvještaj o realizaciji ove odluke Savjetu ministara Bosne i Hercegovine po završetku aktivnosti.

Član 5

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine izazvane koronavirusom (COVID-19).