BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANjU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2020, 21/2020 i 27/2020)

Član 1

(Predmet odluke)

Ovom odlukom se radi zaštite građana Bosne i Hercegovine od bolesti COVID - 19, privremeno zatvaraju međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini.

Član 2

(Zatvaranje prelaza)

(1) Privremeno se zatvaraju međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini i to:

a) Aerodrom Sarajevo,

b) Aerodrom Mostar,

c) Aerodrom Banja Luka,

d) Aerodrom Tuzla.

(2) Zabranjuje se slijetanje na aerodrome i polijetanje sa aerodroma u Bosni i Hercegovini svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(3) Zabrana iz stava (2) ovog člana ne primjenjuje se na letove za:

a) prevoz robe i pošte;

b) traganje i spašavanje;

c) letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe;

d) hitan medicinski prevoz;

e) vazduhoplove koji su registrovani u Bosni i Hercegovini, a imaju potrebu tehničkog slijetanja ili pozicioniranja;

f) slijetanje vazduhoplova u slučaju nužde;

g) državne vazduhoplove i letove posebne namjene;

h) kalibraže navigacionih uređaja,

i) tehnička slijetanja bez iskrcavanja putnika i

j) konzularnu repatrijaciju državljana Bosne i Hercegovine ili stranih državljana kada napuštaju Bosnu i Hercegovinu.

(4) Posebnom odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se propisati izuzeci od pravila iz st. (2) i (3) ovog člana.

(5) Operateru koji je započeo let prije stupanja na snagu ove odluke, a sletio prije ili poslije stupanja na snagu ove odluke na odredišni aerodrom, omogućiće se povratak na matični, odnosno polazni aerodrom.

Član 3

(Obaveze lica)

Osobe koje obavljaju robni promet i osobe koje izvode ili učestvuju u letovima iz člana 2. st. (3) i (4) ove Odluke, obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 4

(Vrijeme primjene)

Ova Odluka se primjenjuje dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (COVID 19), a najkasnije do 01.06.2020. godine do 24:00 sata, uz mogućnost produženja.

Član 5

(Stupanje na snagu)

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 30.03.2020. godine, od 06:00 sati i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

(2) (brisano)

 

Samostalni član Odluke o izmjenama i dopuni
Odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 21/2020)

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".