BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANjU MEĆUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2020)

Član 1

(Predmet odluke)

Ovom odlukom se radi zaštite građana Bosne i Hercegovine od bolesti COVID - 19, privremeno zatvaraju međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini.

Član 2

(Zatvaranje prelaza)

(1) Privremeno se zatvaraju međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini i to:

a) Aerodrom Sarajevo,

b) Aerodrom Mostar,

c) Aerodrom Banja Luka,

d) Aerodrom Tuzla.

(2) Preko aerodroma iz stava (1) ovog člana, dozvoljen je promet roba.

Član 3

(Obaveze lica)

Lica koja obavljaju robni promet u skladu sa članom 2. stav (2) ove odluke, obavezna su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 4

(Vrijeme primjene)

Nakon prestanka razloga za privremeno zatvaranje graničnih prelaza iz člana 2. stav (1) ove Odluke, Savjet ministara Bosne i Hercegovine donijet će odluku o ukidanju zatvaranja.

Član 5

(Stupanje na snagu)

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 30.03.2020. godine, od 06:00 sati i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

(2) Odluka se primjenjuje dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji izazvane korona virusom (COVID 19).