BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O POSTUPANjU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE S CILjEM OSIGURANjA ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLjA ZAPOSLENIH ZBOG OPASNOSTI OD MOGUĆE POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI PROUZROKOVANE VIRUSOM KORONA

("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020)

Član 1

(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom utvrđuje se postupanje institucija Bosne i Hercegovine s ciljem osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Kovid - 19).

(2) Institucije Bosne i Hercegovine dužne su preduzeti sve neophodne mjere s ciljem sprečavanja pojave epidemije i posljedica virusa korona (Kovid - 19).

Član 2

(Interne procedure za zaštitu zaposlenih)

(1) Institucije Bosne i Hercegovine dužne su propisati interne procedure za zaštitu zaposlenih kojim će se:

a) obezbijediti minimum procesa rada sa brojem zaposlenih koji neće ugroziti redovan rad institucije, a naročito institucija u čijoj je nadležnosti zaštita zdravlja i bezbjednosti građana;

b) omogućiti zaposlenim koji radne zadatke mogu u potpunosti ili povremeno obavljati na daljinu (od kuće), obavezu da poslove i zadatke obavljaju putem elektronske pošte ili na drugi način;

c) odložiti sva službena putovanja zaposlenih, izuzev putovanja koja se odnose na provođenje mjera za zaštitu života i zdravlja građana Bosne i Hercegovine uzrokovanih virusom korona (Kovid - 19);

d) predvidjeti obavezu postupanja institucija Bosne i Hercegovine po mjerama koje su donijele entitetske, kantonalne i vlasti Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine prema sjedištu institucije, odnosno mjestu obavljanja poslova institucije (filijale ili ispostave u drugom entitetu ili kantonu) koji se odnose na oblast bezbjednosti zdravlja i života građana.

(2) Zaposlenim iz stava (1) tačka b) ove odluke pripadaju sva prava iz radnog odnosa, izuzev prava na prevoz.

Član 3

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".