BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O ODOBRAVANjU PRIVREMENOG OTVARANjA MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA - AERODROM SARAJEVO, RADI POVRATKA DRŽAVLjANA KRALjEVINE ŠVEDSKE IZ BOSNE I HERCEGOVINE U KRALjEVINU ŠVEDSKU

("Sl. glasnik BiH", br. 22/2020)

Član 1

(Predmet odluke)

Ovom odlukom odobrava se privremeno otvaranje međunarodnog graničnog prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika - Aerodrom Sarajevo, radi povratka državljana Kraljevine Švedske iz Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Švedsku.

Član 2

(Povratak državljana Kraljevine Švedske)

(1) Povratak će biti izvršen dana, 10.04.2020. godine, međunarodnim avionskim letom na relaciji Sarajevo - Geteborg, a putnici će se iskrcati na međunarodnom aerodromu Geteborg Landvetter aerodrom.

(2) Lista putnika iz stava (1) ovog člana, će biti dostavljena nadležnim organima Bosne i Hercegovine prije polijetanja aviona.

Član 3

(Obaveze putnika)

Prije poletanja aviona sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu, putnici su obavezni pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (graničnih, epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 4

(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Granična policija Bosne i Hercegovine, nadležne entitetske epidemiološke i zdravstvene službe i službe Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Član 5

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuuje se u "Službenom glasniku BiH".