Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Nacrti i prijedlozi propisa


18.04.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

12.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

09.04.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU

08.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

03.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE

19.03.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNjEM PLATNOM PROMETU

27.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

26.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

19.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

14.02.2019

NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI REPUBLIKE SRPSKE

05.02.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

31.01.2019

NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO

23.01.2019

NACRT ZAKONA O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI

NACRT ZAKONAO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

30.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

27.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANjU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE

16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE

11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

14.06.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O AMNESTIJI

06.06.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

01.06.2018

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

07.05.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI

30.04.2018

NACRT ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE

18.04.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUHOPLOVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

16.04.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REPUBLIČKOJ UPRAVI

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANjA DJECE

PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI

23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

07.03.2018

NACRT ZAKONA O KULTURI REPUBLIKE SRPSKE

07.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


01.03.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU REPUBLIKE SRPSKE

28.02.2018

NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRPSKE

27.02.2018

NACRT ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE KOJA JE PROISTEKLA IZVRŠENjEM KRIVIČNOG DJELA

23.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O HEMIKALIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O STRANIM ULAGANjIMA REPUBLIKE SRPSKE

22.02.2018

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA RATNE TORTURE REPUBLIKE SRPSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU REPUBLIKE SRPSKE

09.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE PRIRODNIH RESURSA U SVRHU PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE REPUBLIKE SRPSKE

17.01.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

20.10.2017

PRIJEDLOG ZAKONA O GASU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O BANjAMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM REZERVNOM FONDU REPUBLIKE SRPSKE

26.07.2017

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ

10.07.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

13.01.2017

PRIJEDLOG ZAKONA O PENZIJSKO I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BIH

16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU FBIH

14.12.2016

NACRT ZAKONA O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE