Zastava Srbije

Nacrti i prijedlozi propisa


02.04.2023.

NACRT IZBORNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE


28.03.2023.

NACRT ZAKONA O SAMOSTALNIM PREDUZETNICIMA REPUBLIKE SRPSKE


20.03.2023.

NACRT ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U KANTONU SARAJEVO


01.03.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE


18.01.2024.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA REPUBLIKE SRPSKE


29.12.2023.

NACRT ZAKONA O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI


16.11.2023.

PREDNACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


07.11.2023.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI I NASILJA PREMA ŽENAMA REPUBLIKE SRPSKE


13.10.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROIZVODNjI NAORUŽANjA I VOJNE OPREME U REPUBLICI SRPSKOJ


12.10.2023.

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSTVU


19.09.2023.

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


30.08.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

PRIJEDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA VINA U BOSNI I HERCEGOVINI


21.08.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM STANOVIMA NA KOJIMA NE POSTOJI STANARSKO PRAVO REPUBLIKE SRPSKE


28.07.2023.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANjIMA U SAOBRAĆAJU REPUBLIKE SRPSKE


25.07.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA NA NIVOU INSTITUCIJA BIH


21.07.2023.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA REPUBLIKE SRPSKE


22.06.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA REPUBLIKE SRPSKE


05.06.2023.

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM NOVCU REPUBLIKE SRPSKE


30.05.2023.

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE


24.04.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


21.04.2023.

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA


29.03.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE LICA SA INVALIDITETOM FEDERACIJE BIH


27.02.2023.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


01.09.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU REPUBLIKE SRPSKE


29.03.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH


17.02.2022.

NACRT ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU REPUBLIKE SRPSKE


08.02.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANjU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FBIH


30.12.2021.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLONE KANTONA SARAJEVO


23.11.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FEDERACIJE BIH


18.11.2021.

PREDNACRT ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA FEDERACIJE BIH


17.11.2021.

NACRT ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


09.11.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU


03.06.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O KAŽNJAVANJU GOVORA MRŽNJE KANTONA SARAJEVO

NACRT ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


28.04.2021.

NACRT ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEPOTIZMA I STRANAČKOG ZAPOŠLJAVANJA U ORGANIMA JAVNOG SEKTORA U KANTONU SARAJEVO


23.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI FEDERACIJE BIH

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BIH


04.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE


02.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE


22.02.2021.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA U FEDERACIJI BIH


04.12.2020.

NACRT ZAKONA O GASOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA"

NACRT ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BIH

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BIH


12.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


01.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE


22.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI


24.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE


22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O SPECIJALNOJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ, LOGOPEDSKO-AUDIOLOŠKOJ I SOCIJALNO-PEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA UGLJOVODONIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA PREMA DJECI I MALOLJETNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUMSKOM PREVOZU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O REPRODUKCIONOM MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE


18.12.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


06.12.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


30.10.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


24.10.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE


25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO


23.01.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA


16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE


29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU


10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ


16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH