Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Nacrti i prijedlozi propisa


28.04.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU REPUBLIKE SRPSKE


21.04.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FEDERACIJE BIH


08.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FEDERACIJE BIH


20.03.2020.

NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA FEDERACIJE BIH


03.03.2020.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE


02.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE


28.02.2020.

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU REPUBLIKE SRPSKE


27.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM REPUBLIKE SRPSKE


24.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


14.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRPSKE


13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


11.02.2020.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU REPUBLIKE SRPSKE


22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPECIJALNOJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ, LOGOPEDSKO-AUDIOLOŠKOJ I SOCIJALNO-PEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA UGLJOVODONIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA PREMA DJECI I MALOLJETNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUMSKOM PREVOZU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O REPRODUKCIONOM MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


18.12.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


16.12.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ


09.12.2019

NACRT ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O OBEZBJEĐENJU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE


06.12.2019

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


19.11.2019

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


01.11.2019

NACRT ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE REPUBLIKE SRPSKE


30.10.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


29.10.2019

NACRT ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U REPUBLICI SRPSKOJ


24.10.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE


11.10.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE


02.10.2019

NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI REPUBLIKE SRPSKE


01.10.2019

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE


05.07.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA


04.07.2019

NACRT ZAKONA O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPETENCIJAMA


18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU


25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO


23.01.2019

NACRT ZAKONA O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA


13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE


30.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


27.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANjU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE


16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE


11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


06.06.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


01.06.2018

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU


10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


30.04.2018

NACRT ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE


23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA


22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ


16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU FBIH


14.12.2016

NACRT ZAKONA O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE