Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Nacrti i prijedlozi propisa


12.05.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

NACRT ZAKONA O LIČNOM IMENU

30.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

23.04.2019

NACRT ZAKONA O BEZBJEDNOSTI KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U REPUBLICI SRPSKOJ

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

NACRT ZAKONA O PEČATIMA ORGANA I INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE

12.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

09.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU

08.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

03.04.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE

19.03.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNjEM PLATNOM PROMETU

27.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

19.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI INŽENJERA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

14.02.2019

NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI REPUBLIKE SRPSKE

31.01.2019

NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO

23.01.2019

NACRT ZAKONA O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI

NACRT ZAKONAO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

30.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

27.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANjU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE

16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE

11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

06.06.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

01.06.2018

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

07.05.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI

30.04.2018

NACRT ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE

23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

01.03.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU REPUBLIKE SRPSKE

22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

20.10.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU REPUBLIKE SRPSKE

10.07.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU FBIH

14.12.2016

NACRT ZAKONA O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE