Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Nacrti i prijedlozi propisa


09.12.2019

NACRT ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O OBEZBJEĐENJU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE

06.12.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJEČJOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

05.12.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA REPUBLIKE SRPSKE

04.12.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GARANTNOM FONDU REPUBLIKE SRPSKE

19.11.2019

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

05.11.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

01.11.2019

NACRT ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE REPUBLIKE SRPSKE

30.10.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

29.10.2019

NACRT ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U REPUBLICI SRPSKOJ

24.10.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE

11.10.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

10.10.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU REPUBLIKE SRPSKE

09.10.2019

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU REPUBLIKE SRPSKE

02.10.2019

NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI REPUBLIKE SRPSKE

01.10.2019

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE

01.08.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM REPUBLIKE SRPSKE

05.07.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

04.07.2019

NACRT ZAKONA O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPETENCIJAMA

18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO

23.01.2019

NACRT ZAKONA O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

30.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

27.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANjU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE

16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE

11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

06.06.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

01.06.2018

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

30.04.2018

NACRT ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE

23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

10.07.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU FBIH

14.12.2016

NACRT ZAKONA O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE