Zastava Srbije

Nacrti i prijedlozi propisa


12.05.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBEZBJEĐENjU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANjU REPUBLIKE SRPSKE


11.05.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE


09.05.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU REPUBLIKE SRPSKE


29.04.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE


28.04.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE


27.04.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE


30.03.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


29.03.2022.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH


15.03.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI


17.02.2022.

NACRT ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU REPUBLIKE SRPSKE


08.02.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANjU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FBIH


30.12.2021.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLONE KANTONA SARAJEVO


23.11.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FEDERACIJE BIH


18.11.2021.

PREDNACRT ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA FEDERACIJE BIH


17.11.2021.

NACRT ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


09.11.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU


05.10.2021.

NACRT ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI REPUBLIKE SRPSKE


14.09.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI, OČUVANJU I UPOTREBI JEZIKA SRPSKOG NARODA I ĆIRILIČKOG PISMA REPUBLIKE SRPSKE


03.06.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O KAŽNJAVANJU GOVORA MRŽNJE KANTONA SARAJEVO

NACRT ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


27.05.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE FEDERACIJE BIH


28.04.2021.

NACRT ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEPOTIZMA I STRANAČKOG ZAPOŠLJAVANJA U ORGANIMA JAVNOG SEKTORA U KANTONU SARAJEVO

PRIJEDLOG ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


23.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI FEDERACIJE BIH

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BIH


22.03.2021.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RIBARSTVU


04.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE


02.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE


01.03.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


22.02.2021.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA U FEDERACIJI BIH


28.01.2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKA SUDOVA FEDERACIJE BIH


11.12.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI


04.12.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM KORONA VIRUSA

NACRT ZAKONA O GASOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA"

NACRT ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BIH

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BIH


12.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


05.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


01.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE


22.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI


31.07.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH


07.07.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


08.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FEDERACIJE BIH


24.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE


22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPECIJALNOJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ, LOGOPEDSKO-AUDIOLOŠKOJ I SOCIJALNO-PEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA UGLJOVODONIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA PREMA DJECI I MALOLJETNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUMSKOM PREVOZU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O REPRODUKCIONOM MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


18.12.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


06.12.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


19.11.2019

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


30.10.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


24.10.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE


01.10.2019

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE


05.07.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA


18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU


25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO


23.01.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA


13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE


16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE


11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU


10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ


16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH