Zastava Srbije

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS: Sve spremno za početak školske 2022/23. godine

31.08.2022.


“Nastava u školskoj 2022/23. godini počeće u četvrtak, 1. septembra, u osnovnim i srednjim školama za oko 85.000 osnovaca i oko 36.000 srednjoškolaca”, rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić na konferenciji za novinare upriličenoj povodom početka nove školske godine.

Istakla je da će se nastava odvijati u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i da zaposleni u obrazovnim ustanovama ili učenici koji imaju bilo kakve simptome koji ukazuju na Kovid 19 treba da ostanu kod kuće i ne dozvole da neodgovornim ponašanjem ugroze zdravlje drugih u obrazovnim ustanovama.

Najavila je da će ove godine u saradnji sa Društvom psihologa početi da se razvijaju programi za darovite i talentovane učenike.

Podsjetila je da će besplatni udžbenici čekati učenike kojima su namijenjeni u školama, te da je Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijedilo 6,2 miliona KM za nabavku besplatnih udžbenika za oko 45.000 učenika, što je više u odnosu na prethodnu godinu kada smo izdvojili 4,5 miliona KM.

“Besplatni udžbenici biće obezbijeđeni svim učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola, učenicima osnovnih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja, te učenicima od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u porodici sa troje i više djece”, podsjetila je ministar Natalija Trivić i dodala da Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbjeđuje besplatne udžbenike za oko 1150 odličnih učenika iz višečlanih porodica.

Naglasila je da je u skladu sa reformskim pravcima urađeno više novih nastavnih programa za osnovno i srednje obrazovanje.

“Ove godine će u osnovnim školama biti četiri udžbenika manje što je nastavak aktivnosti u skladu sa nastojanjima Ministarstva i dva zavoda da se smanji težina đačke torbe.

Do sada su digitalizovani sadržaji za 24 udžbenika - prva trijada i geografija i istorija za sve razrede, te sadržaji udžbenika za četvrti razred osnovnih škola i srpski jezik i jezičku kulturu za šesti razred”, rekla je ministar Natalija Trivić.

Navela je da je Ministarstvo izdvojilo u 2022. godini 2.000.000,00 KM za sanaciju 24 školska objekta osnovnih škola, a na osnovu prioritetnih potreba za ulaganjima u školske objekte u Republici Srpskoj, kao i 1,5 miliona KM za početak izgradnje osnovne škole u Istočnom Novom Sarajevu.

“Predstavljeno je idejno rješenje za novu osnovnu školu na Paprikovcu i nastavljamo sa procedurama za izgradnju ove škole, dok se škola u Adi gradi za šta je sredstva obezbijedila Vlada Srbije”, rekla je ministar Natalija Trivić.

Istakla je da će stupanjem na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 81/2022) biti omogućeno osnovnim školama u Republici Srpskoj da raspišu konkurse za zapošljavanje voditelja produženog boravka na neodređeno vrijeme, a koji podrazumijeva rad sa učenicima u školi prije i nakon završetka nastave.

“Jedna od naših reformi u oblasti obrazovanja jeste i da ćemo stupanjem na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju omogućiti školama koje u svom sastavu imaju osnovno muzičko obrazovanje da se preregistruju u umjetničke škole i da u skladu sa prostornim i kadrovskim kapacitetima u narednom periodu upišu učenike u različite umjetničke smjerove. Od septembra ćemo imati Umjetničku školu “Vlado Milošević” Banja Luka u kojoj je predviđen upis učenika u balet, a što će dodatno proširiti posmatranje umjetnosti kao važne karike kulturnog razvoja Republike Srpske”, rekla je ministar Natalija Trivić.

Pomenula je da Ministarstvo prosvjete i kulture izdvaja 4,5 miliona KM za učenike koji putuju više od četiri kilometra od škole, kao i da će sredstva biti doznačena prevoznicima nakon što Ministarstvo dobije konačne spiskove učenika od škola.

Navela je da će zaposleni u obrazovanju i kulturi imati veće plate za stotinu maraka u septembru mjesecu kada će im biti isplaćena avgustovska plata što je šesto povećanje plata u periodu od četiri godine, te da će biti nastavljeno kontinuirano usavršavanje vaspitno-obrazovnih radnika na svim nivoima obrazovanja – predškolskom, osnovnom i srednjem.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 29.08.2022.

Naslov: Redakcija