Zastava Srbije

ODLUKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA UPOSLENIKA U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA U FBIH: Izjednačena prava uposlenicima KPZ-a iz oblasti PIO-a sa sudskom i policijom FUP-a

31.08.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela odluku kojom su utvrđena radna mjesta uposlenika u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji BiH na kojima se uposlenici u pravima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja izjednačavaju sa sudskom i policijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Odluka se odnosi na radna mjesta sistematizovana u službi osiguranja kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, a koja su definisana posebnim odredbama o službi osiguranja u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 44/1998, 42/1999 - ispr., 12/2009 i 42/2011).

Riječ je o zaposlenicima koji imaju službena zvanja: zatvorski policajac - stražar, stariji zatvorski policajac - stražar, stariji zatvorski policajac - stražar prve klase, nadzornik zatvorske policije - straže, stariji nadzornik zatvorske policije - straže, stariji nadzornik zatvorske policije - straže prve klase i zapovjednik zatvorske policije - straže.

Donesena odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Prilikom izrade Odluke o utvrđivanju radnih mjesta uposlenika u kazneno-popravnim zavodima u FBiH, Federalno ministarstvo pravde je imalo u vidu sve relevantne zakonske i podzakonske propise.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 25.08.2022.

Naslov: Redakcija