Zastava Srbije

NEOPHODAN NOVI ZAKON O OKOLIŠU FBIH

31.07.2020.


USAID Projekat asistencije energetskog sektora u BiH (EPA) kao i prethodne aktivnosti USAID-a, skupa sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, već duže vremena provodi analize postupaka izdavanja dozvola za izgradnju energetskih objekata sa ciljem da se ovi postupci pojednostave i tako investitorima olakša investiranje u Bosnu i Hercegovinu, ali i istovremeno ispoštuju najviši standardi zaštite okoliša i održivog razvoja.

Provedene analize su ukazale na brojne manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru koji uređuje oblast zaštite okoliša koje rezultiraju nezadovoljstvom investitora na jednoj i građana na drugoj strani, a nadležnim organima značajno otežavaju posao. Također, analizom postojećeg zakonodavstva u ovoj oblasti uočen je određeni stepen neusklađenosti sa pravnom stečevinom EU.

Usvajanje novog Zakona o okolišu FBiH bio bi veliki korak naprijed u procesu EU integracija i ujedno napredak u procesu reforme energetskog sektora. Prednosti novog Zakona osjetili bi investitori, građani i građanke, dok bi se značajno unaprijedila zaštita okoliša u skladu sa EU normama.

"Ovakva situacija rezultira nepovoljnim ambijentom za investitore, ali i visokim stepenom protivljenja lokalnih zajednica i građana kada je u pitanju realizacija projekata. Stoga je jasno kako je potrebno inovirati zakonski okvir u ovoj oblasti i uskladiti ga sa najvišim standardima zaštite okoliša što je i obaveza Bosne i Hercegovine koja proizlazi iz direktiva Evropske unije", zaključio je Mak Kamenica, direktor EPA projekta (Projekta asistencije energetskom sektoru u BiH) koji finansira USAID.

Novi Zakon o okolišu FBiH donio bi jasnije i jednostavnije procedure pribavljanja rješenja i dozvola, kraće rokove za donošenje odluka i rješenja dok bi učestaliji inspekcijski nadzor, strože kazne za prekršioce odredbi zakona, te veća odgovornost za štetu nanesenu u okolišu zaštitu okoliša podigli na novu razinu.

"Donošenjem novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH nakon sedamnaest godina napravili bismo veliki korak ka usklađivanju pravnog okvira u ovoj oblasti sa zahtjevima EU. Koristi za bh. građane i privredu su brojne, ali bih posebno istakla da će se ovim aktom omogućiti kvalitetnija zaštita okoliša, te sveobuhvatnije učešće javnosti u pitanjima okoliša, informisanje i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i osiguranje prava na pristup pravosuđu. Također, posebno je važno što će se novim, jasnijim i jednostavnijim procedurama i rokovima omogućiti povećano privlačenje investicija i međunarodnih fondova, što će u konačnici rezultirati rastom zapošljavanja", istakla je Edita Đapo, ministrica turizma i okoliša FBiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izradilo a Vlada poslala u parlamentarnu proceduru novi zakon o okolišu Federacije BiH. Zakon je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ali još uvijek se čeka razmatranje na Domu naroda. Usvajanjem ovog Zakona, Bosna i Hercegovina će ostvariti napredak u oblasti okoliša u cilju dobijanja kandidatskog statusa za pristupanje EU a njeni građani i građanke osjetit će napredak u kvaliteti života, kroz uštede u liječenju bolesti izazvanih zagađenjem i smanjenjem preuranjenog mortaliteta, racionalnije korištenje prirodnih resursa, korištenje energije na energetski efikasne načine. Napredak će se osjetiti kroz adekvatnije upravljanje otpadom i otpadnim vodama, u šumarstvu, poljoprivredi, u očuvanju prirodnog i kulturnog naslijeđa, te rekreativnim mogućnostima i povezanosti društva, a posebno kroz razvoj turizma i eko-turizma.


IZVOR: Vebsajt Klix, 28.07.2020.

Naslov: Redakcija