Zastava Srbije

NACRT PORODIČNOG ZAKONA RS: Vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi i ostalih srodnika, uređeno je na potpuno nov način. Izvršena su poboljšanja u vršenju roditeljskog prava, kao što je mogućnost njegovog zajedničkog obavljanja i u slučaju odvojenog života roditelja maloljetnog djeteta. Odlučivanje o vršenju roditeljskog prava je u nadležnosti suda

31.05.2022.


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović, razgovarao je, u Banjoj Luci, sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Milanom Petkovićem o Nacrtu Porodičnog zakona Republike Srpske.

Ministar Kasipović je upoznao Petkovića sa odredbama ovog zakonskog rješenja i istakao da je tekst zakona, u pogledu vršenja roditeljskog prava unaprijeđen u odnosu na važeći zakon, da je usklađen sa prilikama u društvu, pravnom tradicijom i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

 “Vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi i ostalih srodnika, uređeno je na potpuno nov način. Izvršena su poboljšanja u vršenju roditeljskog prava, kao što je mogućnost njegovog zajedničkog obavljanja i u slučaju odvojenog života roditelja maloljetnog djeteta. Odlučivanje o vršenju roditeljskog prava je u nadležnosti suda, što do sada nije bio slučaj", naveo je ministar Kasipović.

On je dodao da će zaštita interesa maloljetnog djeteta biti efikasnija kroz nadležnost suda, kao i da je detaljnije regulisano pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja u svim postupcima i u odnosu na sva pitanja koja ga se tiču, u skladu sa uzrastom i njegovom zrelošću.

Na sastanku je usaglašeno mišljenje da je Porodični zakon vrlo važan dio pravnog poretka Republike Srpske, da su predložena rješenja kvalitetna i da će kao takva biti, poslije usvajanja nacrta, upućena u javnu raspravu i nakon toga usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija