Zastava Srbije

ZAKONI O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA: Iznos osnovnog ličnog odbitka povećava se sa 6.000 KM na 8.400 KM na godišnjem nivou, odnosno sa dosadašnjih 500 KM na 700 KM na mjesečnom nivou

31.05.2021.


Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je zadovoljna činjenicom da su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednoglasno podržali set od šest zakona kojima se povećavaju plate u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i policiji. Izmjenama zakona koje uređuju ovu oblast, planirano je povećanje plata u zdravstvu za šest odsto, a u ostalim oblastima 5 odsto. Za ove izmjene ukupno do kraja godine treba biti obezbjeđeno 30,4 miliona KM.

Ministarka Vidović je, u obraćanju poslanicima, navela da je usvajanje seta zakona za povećanje plata planirano na realnim osnovama i u skladu sa raspoloživim budžetom. Ona je najavila mogućnost daljeg povećanja plata kada se do kraja ove godine i u idućoj sagledaju prihodi, te kada za to budu stvoreni realni uslovi.

Osim seta zakona kojima se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u Srpskoj, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske su usvojeni i Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima.

Cilj dopuna Zakona o doprinosima je da se spriječi siva zona u Srpskoj, pojasnila je ministarka finansija, navodeći da je primjećena praksa da određeni poslodavci prijavljuju radnike na četiri časa, a da radnici rade cijelo radno vrijeme ili duže, a da se plaćaju doprinosi samo na pola minimalne plate. Ona je dodala da osnovica za plaćanje doprinosa mora biti najniža plata, bez obzira na koliko časova je radnik prijavljen. Ministarka je izjavila da se na osnovu ovih dopuna zakona očekuje povećanje prihoda po osnovu doprinosa u ukupnom iznosu od 20,3 miliona KM, od čega će u budžetu Republike biti povećani prihodi za 11,5 miliona KM, koji se odnose na doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Usvojenim prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisano je da se iznos osnovnog ličnog odbitka povećava sa 6.000 KM na 8.400 KM na godišnjem nivou, odnosno sa dosadašnjih 500 KM na 700 KM na mjesečnom nivou. "Povećava se i iznos ličnog odbitka za izdržavane članove porodice sa dosadašnjih 900 KM na 1.800 KM na godišnjem, odnosno sa dosadašnjih 75 KM na 150 KM na mjesečnom nivou po izdržavanom članu porodice, što predstavlja povećanje od 100 odsto", rekla je ministarka obrazlažući zakonsko rješenje. Ona je navela da pravo na umanjenje osnovice poreza na dohodak za iznos osnovnog ličnog odbitka imaju svi zaposleni u Republici Srpskoj.

"Povećanjem osnovnog ličnog odbitka sa 500 KM na 700 KM mjesečno i ličnog odbitka za izdržavane članove porodice sa 75 KM na 150 KM mjesečno, ukupan gubitak budžeta Srpske na godišnjem nivou iznosiće oko 211 miliona KM", dodala je ona i navela da bi bruto domaći proizvod Srpske do kraja ove godine trebalo da iznosi 4,5 odsto.

Po osnovu povećanja dohotka koji je neoporeziv omogućeno je dodatno povećanje plata, istakla je ministarka Vidović i podsjetila da je Vlada Republike Srpske donijela i odluku i o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj, koja će od juna iznositi 540 KM.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 25.05.2021.

Naslov: Redakcija