Zastava Srbije

VLADA RS: Donet veći broj odluka

31.03.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 14. sjednici u Banjaluci, Odluku o osnivanju Javne ustanove Srednje škole unutrašnjih poslova. Razlozi za osnivanje navedene škole su dugoročno rješenje pitanja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nastavak tradicije srednjoškolskog policijskog obrazovanja i omogućavanje nastavka policijskog školovanja na visokoškolskim institucijama.

Prethodno je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske utvrdila da su ispunjeni uslovi za osnivanje škole s obzirom da postoji potreba za školovanjem u zanimanju policajac - tehničar za policijske poslove, da su obezbjeđena sredstva za osnivanje i rad škole, prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, potreban broj nastavnika i stručnih saradnika, obezbjeđeni uslovi za obavljanje praktične nastave, fiskulturna sala i najmanje jedno igralište na otvorenom.

Upis učenika u školsku 2023/24. godinu u Srednju školu unutrašnjih poslova biće definisan konkursom koje će raspisati sama ustanova.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/24. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Ovom odlukom odobrava se upis 4.782 studenta u prvu godinu studija prvog ciklusa, od toga 2.655 studenata na Univerzitet u Banjoj Luci i 1.847 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Pored toga, odobrava se upis 220 studenata na Visoku medicinsku školu u Prijedoru i 60 studenta na Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju.

Istom odlukom odobren je upis 1.914 studenata u prvu godinu studija drugog ciklusa u akademskoj 2023/24. godini na javne visokoškolske ustanove u Republici, od tog broja 1.005 studenata na Univerzitet u Banjoj Luci i 909 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Kandidati za upis na visokoškolsku ustanovu mogu konkurisati na dva i više studijskih programa, s tim da pravo upisa, kao redovni studenti, mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, u okviru odobrene upisne kvote za taj studijski program.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izradi Strategije upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srpske za period 2024-2033. godina.

Izrada Strategije upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srpske, te mjere, aktivnosti i ciljevi koji se njom utvrđuju, propisana je Zakonom o rudarstvu i kao takva je od velikog značaja za Republiku Srpsku.

Obavljanje rudarske djelatnosti je značajno za svaku zemlju, što pokazuju i krizne situacije u kojima se upravo nalazi Evropa i druge države svijeta, a privredni rast i razvoj jedne zemlje se i dalje planira na eksploataciji rudnih bogatstava. Racionalno upravljanje rudnim bogatstvima je preduslov održivog razvoja, koji ne ugrožava životnu sredinu, nego naprotiv omogućava bolji život za buduće generacije na ovim prostorima. Ovakav pristup je prioritet i za nadležno ministarstvo.

Izrada Strategije na period od deset godina predstavlja obavezu koja proističe iz Zakona o rudarstvu iz 2018. godine, a u procesu njene izrade vršiće se usklađivanje sa Strategijom održivog razvoja Republike Srpske, čije je donošenje u toku, zaim Prostornim planom Republike Srpske i drugim relevantnim dokumentima iz procesa evropskih integracija.

Nosilac cjelokupnog procesa izrade ove strategije je Ministarstvo energetike i rudarstva, zajedno sa Republičkim zavodom za geološka istraživanja, a učesnici u procesu izrade ove strategije će biti i drugi republički organi uprave, jedinice lokalne samouprave, civilni sektor, akademska zajednica i drugi zainteresovani subjekti.

Proces donošenja strategije biće podržan tehničkom pomoći iz projekta Evropske unije kojim se unapređuje saradnja sa civilnim društvom.

Aktivnosti na izradi strategije provodiće Radna grupa koju će ministar imenovati rješenjem, a rok za izradu je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu predložene odluke.

Imajući u vidu navedeno predlaže se Vladi donošenje odluke kao u prilogu, kojom se pokreću aktivnosti na izradi navedene strategije, definišu nosioci i faze u samom procesu izrade strategije.

Vlada Republike Srpske usvojila je, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19).

Ova Uredba donosi se s obzirom na to da važeća Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19 prestaje da važi 31. marta 2023. godine.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 30. juna 2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.03.2023.

Naslov: Redakcija