Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu

31.03.2023.


Na 1. hitnoj sjednici Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je, po hitnom postupku, Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Dom naroda prethodno je usvojio zahtjev dostavljen od Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom naroda PSBiH nije usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.


IZVOR: Vebsajt Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, 30.03.2023.

Naslov: Redakcija