Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 31. mart 2022. godine 13. hitna sjednica

31.03.2022.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 13. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 31. mart 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Drugi krug glasanja za sve tačke za koje je u ovom mandatu Predstavničkog doma održan prvi, ali ne i drugi krug glasanja, u skladu s čl. 85. i 86. Poslovnika:

1.1. Zapisnik 22. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

1.2.Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4. 6. 2021;

1.3. Prijedlog amandmana I. poslanice Mirjane Marinković-Lepić na Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 9. 2021;

1.4. Prijedlog amandmana II. poslanice Mirjane Marinković-Lepić na Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 9. 2021;

1.5. Prijedlog amandmana III. poslanice Mirjane Marinković-Lepić na Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 9. 2021;

1.6. Prijedlog amandmana IV. poslanice Mirjane Marinković-Lepić na Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 9. 2021;

1.7. Prijedlog amandmana V. poslanice Mirjane Marinković-Lepić na Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 9. 2021;

1.8. Prijedlogzakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,predlagač: Predsjedništvo BiH (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-1306/21 od 24. 6. 2021;

1.9. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon po hitnom postupku), broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021;

1.10. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1224/21 od 16. 6. 2021;

1.11. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1225/21 od 16. 6. 2021;

1.12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-1640/21 od 18. 8. 2021;

1.13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1647/21 od 19. 8. 2021;

1.14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, Bosna i Hercegovina, WATSAN program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku, broj: 01,02-21-1-1669/21 od 25. 8. 2021;

1.15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, Bosna i Hercegovina, WATSAN projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce, broj: 01,02-21-1-1685/21 od 31. 8. 2021;

1.16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-1725/21 od 13. 9. 2021;

1.17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom “Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci” (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1733/21 od 14. 9. 2021;

1.18. Zapisnik 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

1.19. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021, skraćeni postupak (zakon u prvom čitanju);

1.20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 od 16. 7. 2021;

1.21. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021;

1.22. Prijedlog zaključaka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet o Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021, koji glase:

 1. “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH najkasnije do 1. 3. 2022. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja.
 2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH, te da s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja uspostave cjelovit sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.”

1.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;

1.24. Prijedlog zaključka iz Mišljenja Komisije za vanjsku trgovinu i carine o Izvještaju o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, broj: 01,02- 50-18-1684/21 od 31. 8. 2021, koji glasi:

 “Komisija za vanjsku trgovinu i carine predlaže Predstavničkom domu Parlamentane skupštine BiH da vrati Upravnom odboru Izvozno-kreditne agencije BiH na doradu Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, koji će Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH ponovo dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.”

1.25. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1705/21 od 8. 9. 2021;

1.26. Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1706/21 od 8. 9. 2021;

1.27. Inicijativa poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama, broj: 01-50-1-1828/21 od 1. 10. 2021;

1.28. Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1-1390/21 od 7. 7. 2021;

1.29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo, broj: 01,02-21-1-1780/21 od 23. 9. 2021.

1.30. Prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma, koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez, Nada Mladina, Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-2-2179/21 od 14. 12. 2021;

1.31. Prijedlog poslanikaAdila Osmanovića za uvrštavanje u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH nakon unilateralnog pokušaja NSRS-a da prenese (otme) nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS, broj: 01-50-1-2183/21 od 14. 12. 2021;

1.32. Zapisnik 24. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH s primjedbom poslanika Nikole Lovrinovića;

1.33. Zapisnik 25. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

1.34. Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 12. 2021;

1.35. Zahtjev poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-107/22 od 17. 1. 2022;

1.36. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (prvo čitanje);

1.37. Inicijativa poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, broj: 01-50-1-1925/21 od 19. 10. 2021;

1.38. Inicijativa poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021;

1.39. Inicijativa poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021;

1.40. Prijedlog zaključka poslanice Edite Đapo koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH upućuje zahtjev svim zemljama i organizacijama, članicama Vijeća za provođenje mira da hitno suspendiraju Rusku Federaciju iz ovog tijela. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i kao takva ne može promovirati i provoditi mir u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022;

1.41. Prijedlog zaključka poslanika Denisa Zvizdića koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da bez odgađanja iz tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH izdvoji iznos od 250. 000,00 eura za pomoć građanima Ukrajine”, broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022;

1.42. Prijedlog zaključaka poslanika Jasmina Emrića koji glase:

 1. “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Predsjedništvo BiH da hitno donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu i državi Ukrajini;
 2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno osigura finansijska sredstva, organizira i dostavi potrebnu humanitarnu, zdravstvenu ili drugu prijeko potrebnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini;
 3. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, općine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa svojim mogućnostima, organiziraju i pruže humanitarnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini”, broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022;

1.43. Prijedlog rezolucije o osudi agresije na Ukrajinu, predlagači: poslanici iz Kluba SDA, broj: 01-02-2-346/22 od 4. 3. 2022;

1.44. Prijedlog zaključaka poslanika: Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koji glase:
- “Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja produži period bezviznog boravka državljana Ukrajine na teritoriji Bosne i Hercegovine s 30 na 90 dana.
- Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja uvede mogućnost ulaska državljana Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu s ličnim kartama.
- Nalaže se Vijeću ministara BiH da bez odgađanja uvede vizni režim za državljane Ruske Federacije, odnosno da raskine sporazum o bezviznom režimu koji je 2013. sklopljen između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije. Posebno je neophodno odmah uvesti vizni režim za nosioce diplomatskih pasoša Ruske Federacije koji po tom sporazumu u Bosni i Hercegovini mogu boraviti bez vize do 90 dana, uzimajući u obzir mogućnost agenata Putinovog režima da koriste ovu privilegiju s ciljem preduzimanja poteza protiv interesa Bosne i Hercegovine.
- Nalaže se Vijeću ministara BiH da uputi hitnu humanitarnu i medicinsku pomoć Ukrajini.
- Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od sedam dana ovaj dom obavijesti o svim detaljima provođenje ovih zaključaka”, broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022;

1.45. Prijedlog zaključka poslanice Borjane Krišto koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržava Rezoluciju Evropskog parlamenta od 1. marta 2022. o ruskoj agresiji na Ukrajinu (2022/2564(RSP)) i Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o Ukrajini, te daje punu podršku institucijama Evropske unije u njihovim aktivnostima odgovora na invaziju Ruske Federacije prema Ukrajini”, broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022;

1.46. Prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Zahtjevu poslanika: Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, koji glasi: “Zahtijevam da Vijeće ministara BiH u roku od 15 dana od usvajanja ovog zaključka u parlamentarnu proceduru uputi set mjera za prevazilaženje trenutnog ekonomskog stanja nastalog usljed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu”, broj: 01-02-1-298/22 od 9. 3. 2022;

1.47. Prijedlog zaključka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o Zahtjevu poslanika: Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, koji glasi: “Zadužuje se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH da s 30. 11. 2022, a najkasnije do 10. 12. 2022, Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi detaljnu analizu efekata primjene Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-02-1-298/22 od 9. 3. 2022;

1.48. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;

1.49. Prijedlog zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za ljudska prava o Specijalnom izvještaju o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Vijeća za osobe s invaliditetom”, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2022;

1.50. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2022;

1.51. Prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Plan realizacije preporuka ombudsmena iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH”, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 9. 3. 2022;

1.52. Izmjene sadržaja preporuka iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koje je predložio poslanik Nikola Lovrinović, a koje glase:

- u tekstu iza prve crtice iza riječi “korake” dodaju se riječi: “i donesu akcione planove najduže u roku od 60 dana”,
- u tekstu iza druge crtice iza riječi “podrške” dodaju se riječi: “kroz formiranje ureda ili određivanje osobe koja će”,
- u tekstu iza treće crtice brisati riječi: “da osiguraju podršku” i iza riječi “propisa” dodati riječi: “u roku ne dužem od 60 dana”,
- u tekstu iza četvrte crtice:

 • u tekstu pod tačkom 1. na kraju dodati riječi: “u roku ne dužem od 60 dana”,
 • u tekstu pod tačkom 2. na kraju teksta dodati riječ “odmah”,
 • u tekstu pod tačkom 3. na početku brisati riječ “osiguranje” i zamijeniti riječima: “dopunu osiguranja” i na kraju teksta dodati riječi: “u roku na dužem od 60 dana”, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 9. 3. 2022;

1.53. Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 12. 2021;

1.54. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 od 28. 1. 2022;

1.55. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-15-163/22 od 31. 1. 2022;

1.56. Modificirana inicijativa poslanika Damira Arnauta koja glasi: “Nalaže se Ministarstvu civilnih poslova BiH da postigne dogovor s entitetima, Brčko Distriktom BiH i svim kantonima o jedinstvenom certifikatu s QR kodom, na način da se certifikati izdaju na nižim nivoima vlasti”, broj: 01-50-1-1797/21 od 9. 3. 2022;

1.57. Inicijativa poslanice Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021;

1.58. Inicijativa poslanika Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/19), s ciljem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište, broj: 01-50-1-224/22 od 9. 2. 2022;

 1. Zastupanje prijedloga Predstavničkog doma pred Domom naroda;
 2. Informacija Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a, broj: 01,02-50-18-476/22 od 24. 3. 2022.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 30.03.2022.

Naslov: Redakcija