Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

30.12.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 2. sjednici, u Banjaluci, Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda za prvih devet mjeseci ove godine, u kojem se navodi da je ovaj fond u navedenom periodu odobrio 57 mjera pomoći u ukupnom iznosu od 84,07 miliona KM, s ciljem ublažavanje posljedica pandemije korona virusa i interventnih nabavki.

Prema izvještaju, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 84,07 miliona KM i to: za zdravstvo 9,3 miliona KM, socijalnu zaštitu 2,19 miliona KM, interventne nabavke 26,3 miliona KM, privredu 5,6 miliona KM, za turističke vaučere 305.327 KM, poljoprivredu 34,4 miliona KM, te program “Zajedno do posla” 5,3 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o dodjeli finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu od 750.000,00 KM, što u ukupnom zbiru za tekuću godinu iznosi 3.000.000,00 KM.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, pruža posebnu podršku nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, s ciljem smanjenja razlika u stepenu razvijenosti i finansijskog opterećenja u izvršavanju nadležnosti.

Takođe, Ministarstvo je u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, uputilo Vladi prijedlog odluke o sufinansiranju projekata opština. S tim u vezi, Vlada Republike Srpske je podržala realizaciju 16 projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

Sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, ima za cilj da se dopune vlastiti izvori finansiranja projekata u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Obezbjeđenjem sredstava za lično učešće opština u sufinansiranju projekata domaćih i stranih donatora osigurala se realizacija 16 projekata čija ukupna vrijednost iznosi 1.544.635,26 KM, što potvrđuje opravdanost izdvajanja budžetskih sredstava za ove namjene.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava kojom je Ministarstvu privrede i preduzetništva na raspolaganje stavljen iznos od 1.311.388,00 KM na ime podsticaja za povećanje plata radnika, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za period 01.01 - 31.12.2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva na poziciji 415200 - Tekući grant za provođenje Strategije razvoja MSP, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona u iznosu od 903.808,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih zanata, a u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i Uredbe o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta “Ljetna škola sporta Republike Srpske 2022”.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta realizovalo je u periodu jul - avgust 2022. godine “Ljetnu školu sporta Republike Srpske”, odnosno sportski kamp za najperspektivnije sportiste Republike Srpske.

Riječ je o projektu koji se realizuje već devetnaest godina, s ciljem omasovljenja sporta, upoznavanja sa novim trenažnim procesima, najnovijim sportskim i sudijskim pravilima, te obezbjeđivanja jednakih mogućnosti svim učesnicima da svoje psihofizičke sposobnosti što potpunije razvijaju.

Kroz ovogodišnju “Ljetnu školu sporta Republike Srpske 2022”, koja je održana u Trebinju, bilo je zastupljeno 20 sportskih grana sa preko 1200 sportista - učesnika. U školama sporta izvan Trebinja, tačnije u Banjaluci, Bijeljini - Banja Dvorovi, Višegradu, Prijedoru, Petrovu i Jahorini bilo je zastupljeno 8 sportskih grana sa oko 300 sportista - učesnika.

Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 130.900,00 KM

Vlada Republike Srpske svojila je Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je i ove godine, putem konkursne procedure, izabralo najbolje sportiste u Republici Srpskoj kojima su dodijeljene sportske stipendije kojima se omogućava razvoj vrhunskog sporta, a pojedincima se omogućava stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni, kao i promocija Republike Srpske na istoj.

Ove godine dodijeljena je 61 stipendija za perspektivne sportiste, sportiste sa invaliditetom i potencijalne olimpijske kandidate to: 49 stipendije perspektivnim sportistima, 5 stipendija sportistima sa invaliditetom i 7 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ovim konkursom se finansiraju sportske aktivnosti perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata u vidu godišnje stipendije, koja iznosi: 2.000,00 KM za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom i 3.000,00 KM za potencijalne olimpijske kandidate.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2022. godini iznose 129.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se geografsko područje u obuhvatu Prostornog plana područja posebne namjene Klekovača na teritoriji opštine Petrovac proglašava vazdušnom banjom. Navedna odluka donesena je na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, a u skladu sa odredbama Zakona o banjama.

Vazdušna banja obuhvata područje na kojem se nalazi prirodni ljekoviti faktor, odnosno vazduh/klima sa ljekovitim svojstvima utvrđenim u Studiji Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske o klimatskoj-terapijskoj vrijednosti geografskog područja obuhvata prostornog plana područja posebne namjene “Klekovača” i Stručnom mišljenju JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” o kvaliteti i terapijskoj vrijednosti vazduha kao prirodnog ljekovitog faktora, na kojem je obezbijeđeno organizovano pružanje usluga zdravstvene zaštite i prevencije bolesti, te objekti turističke infra i suprastrukture u skladu sa Pravilnikom o vrsti objekata turističke infrastrukture i suprastrukture koji se nalazi na području banje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 31.12.2022. godine, na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 959.486,91 KM.

Ova sredstva se raspodjeljuju na: Savez slijepih Republike Srpske, JU Centar za socijalni rad Vlasenica, JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica, JU Centar za socijalni rad Novi Grad, Organizacija amputiraca Udas Republike Srpske, Banja Luka, Savez oboljelih od distrofije i srodnih bolesti u Republici Srpskoj Banja Luka, JU Gerontološki centar Banja Luka, JU Centar za socijalni rad Ribnik, JU Centar za socijalni rad Laktaši, JU Centar za socijalni rad Šipovo, JU Centar za socijalni rad Kotor Varoš, JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad, JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i invalidnih lica “Sunce”, Derventa, Konjički klub “Kentaur”, Banja Luka, Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, Banja Luka, Udruženje oboljelih od hemofilije Banja Luka, Košarkaški klub invalida Vrbas, Banja Luka, Udruženje amputiraca UDAS Gradiška, JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević”, Banja Luka, Udruženje za sport i rekreaciju L-Fit, Banja Luka, JU Centar za socijalni rad Han Pijesak, JU Centar za socijalni rad Teslić, Udruženje Konkordia, Banja Luka, JU Centar za socijalni rad Trebinje, JU Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad, JU Centar za socijalni rad Vlasenica, JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”, Derventa, Savez MENERALI RS Banja Luka, za finansiranje programa/projekata, a na osnovu rezultata Javnog konkursa za raspodjelu sredstava od igara na sreću za 2022. godinu.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 31.12.2022. godine, na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 136.315,67 KM. Ova sredstva se raspodjeljuju na: Opštinska organizacija Crvenog krsta Osmaci, JU Centar za socijalni rad Milići, Udruženje laringektomisanih pacijenata Republike Srpske, Banja Luka, Udruženje transplantiranih Republike Srpske, Banja Luka, Udruženje dijabetičara Prijedor, Udruženje građana za pomoć oboljelim od astme i KOPB “Anemona”, Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje i Savez distrofičara Republike Srpske Banja Luka, za sufinansiranje programskih aktivnosti. Vlada Republike Srpske je odlukom utvrdila da su programske aktivnosti centara za socijalni rad, službi socijalne i dječije zaštite i udruženja građana od javnog interesa, usmjerene na poboljšanje položaja lica sa invaliditetom. Programske aktivnosti su usklađene sa Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026. godine i Strategijom za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period 2019-2028. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, novu Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, koje izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus 2 (SARS-CoV-2), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Ovom Uredbom uređuje se obavezno nošenje maski za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, te za zaposlene i posjetioce u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika.

Takođe, obavezuju se vaspitno-obrazovne i visokoškolske ustanove da prate epidemiološku situaciju u okviru svoje ustanove, u saradnji sa nadležnim domom zdravlja preduzimaju potrebne mjere i pravovremeno obavještavaju nadležno ministarstvo, te da budu pripremljene za prilagođavanje rada u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/22).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 31. marta 2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.12.2022.

Naslov: Redakcija