Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Predloženo da se administrativna taksa u Kantonu Sarajevo smanji za 50 posto

30.11.2021.


Zastupničkom inicijativom predloženo je da se administrativna taksa koja se naplaćuje u općinama u Kantonu Sarajevo smanji za 50 posto i uplaćuje na račune budžeta jedinica lokalnih samouprava, a ne na račun Budžeta KS.

Ovo je predložila zastupnica Stranke za BiH u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić.

Ona navodi kako su administrativne takse predviđene za pokrivanje troškova rješavanja izdavanja javnih isprava, a troškovi su radna snaga, administrativni materijal, režijski troškovi, oprema i drugo. Ovim zakonskim rješenjem koji je trenutno na snazi definisano je da sve troškove vođenja postupka na lokalnom nivou snose općine iz svog budžeta, odnosno iz drugih prihoda koji nisu izvorno namijenjeni za pokrivanje ovih troškova.

"S obzirom na to da lokalne samouprave rade poslove iz nadležnosti za koje se plaća administrativna taksa, neprirodno je da svoju izvornu djelatnost pokrivaju iz drugih prihoda, a ne od administrativnih taksi", smatra Hodžić.

Kaže kako, imajući u vidu da se Zakonom o komunalnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2006 - prečišćen tekst, 34/2007, 2/2008 - ispr., 31/2012, 36/2012 - ispr., 28/2018 i 6/2021 - odluka US) želi izbjeći diskriminacija onih koji plaćaju komunalne takse, odnosno da se prethodni zakon stavlja van snage zbog takvih odredbi, Zakon o administrativnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/2001 - prečišćen tekst, 22/2002, 10/2005, 26/2008 i 23/2016) u Kantonu Sarajevo ima više odredbi koje diskriminiraju čak i lokalne zajednice nego Zakon o komunalnim taksama.

"Stoga smatram da bi bilo neophodno promijeniti Zakon o administrativnim taksama na način da prihodi od njih pripadnu jedinicama lokalnih samouprava te da se administrativne takse koje se plaćaju u jedinicama lokalnih samouprava smanje za 50 posto, čime bi pomogli i građanima i jedinicama lokalnih samouprava Kantona Sarajevo da prevaziđu sve komplikovaniju životnu situaciju", zaključuje Admela Hodžić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 27.11.2021.

Naslov: Redakcija