Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog međunarodnog sporazuma između BiH i EU, o učešću u programu Horizon Evropa - Okvirni program za istraživanje i inovacije

30.11.2021.


Vijeće ministara BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici, utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropske unije (EU), s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Evropa - Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Prijedlog ranije dogovorenog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju zakonom previđenu proceduru, a za potpisnicu je predložena ministrica civilnih poslova.

Predsjedništvu BiH je također predloženo da s danom potpisivanja ovog sporazuma odobri njegovu privremenu primjenu, a do okončanja postupka ratifikacije.

Vijeće ministara BiH na ovaj način potvrđuje kontinuitet učešća u programu EU-a za istraživanje i inovacije od 2009. godine i stvara uvjete za primjenu ovog sporazuma kojim je EU omogućio naučno-istraživačkim organizacijama iz BiH da učestvuju u Programu Horizon Evropa od njegova početka, 1. januara 2021. godine, i iskoriste svoj istraživački i inovacijski potencijal.

Evropska unija će potpisati ugovore s pravnim licima iz Bosne i Hercegovine kojima su odobreni projekti u konkursnoj proceduri tokom 2021. godine.

Bosna i Hercegovina je za učešće u ovom programu osigurala plaćanje ulazne karte koja će u 2021. godini, prema procjenama EU-a, iznositi 1.545120,00 eura, s tim da će dio biti finansiran iz fonda IPA.

Horizon Evropa je sedmogodišnji program EU-a, nasljednik programa Horizont 2020 u kojem je Bosna i Hercegovina učestvovala kao pridružena zemlja u periodu trajanja programa od 2014. do 2020. godine. Riječ je o ključnom programu finansiranja EU-a za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura. Program, među ostalim, finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja UN-a, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača utjecaj istraživanja i inovacija na razvoj.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 29.11.2021.

Naslov: Redakcija