Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Grada Banja Luka u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj

30.10.2023.


25. oktobra 2023. godine, u Banjoj Luci održana Tri stotine i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-58/22 kojom je utvrdio da član 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Grada Banja Luka u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj i tačka VI Odluke o načinu i uslovima prodaje, odnosno opterećenja pravom građenja nepokretnosti, načinu i uslovima prodaje nepokretnosti i davanja u zakup nepokretnosti u Poslovnoj zoni “Ramići-Banjaluka” nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o stvarnim pravima. Ovakvu odluku Ustavni sud je donio temeljem toga što je Skupština grada Banjaluka, kao donosilac osporenih akata, na drugačiji način u odnosu na Zakon o stvarnim pravima uredila pitanje određivanja uslova i načina otuđenja nepokretnosti u svojini Grada Banja Luka, odnosno što skupština jedinice lokalne samouprave nema ovlašćenje da propisuje način i uslove prodaje i davanja u zakup nepokretnosti. Ovakvim normiranjem je, prema ocjeni Ustavnog suda, došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti kojim je utvrđeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Pored navedenih odluka, Ustavni sud je danas donio i odluke u predmetima broj U-57/22, U-62/22, U-65/22, U-66/22, U-68/22 i U-6/23 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o eksproprijaciji, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, kao i za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih akata. Ustavni sud je, takođe, donio i odluku u predmetu broj U-14/23 kojom je zbog nedostatka procesnih uslova obustavio daljnji postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenog akta.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 25.10.2023.

Naslov: Redakcija