Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

REPUBLIKA SRPSKA KREĆE U REFORMU OBRAZOVANJA: Prvi korak biće inoviranje nastavnih planova i programa, a zatim i udžbenika dodavanjem digitalizovanih sadržaja

30.08.2019.


U narednom periodu u Republici Srpskoj predstoji reforma predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja "Nova škola za novo doba", dogovoreno je na današnjoj tematskoj sjednici Vlade RS na kojoj je razmatrana Informacija o stanju u oblasti obrazovanja.

Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture RS, rekla je da moramo iskoračiti u skladu sa svim trendovima našeg društva i napraviti "Novu školu za novo doba".

Ona je istakla da su nakon anazlize stanja konstatovali da predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje karatkeriše nizak obuhvat djece.

"Obrazovni sistem je zasnovan na reproduktivnom znanju i predavačkoj nastavi, imamo neadekvatne nastavne planove i programe sa neodgovarajućim udžbenicima, imamo smanjenje broja učenika, nedovoljnu opremljenost prostora za učenje iako postoji konstantnost u investicionom ulaganju i održavanju. Obuke nastavnika ne odgovaraju savremenim pravcima obrazovanja i postoji nepovezanost obrazovanja i potreba tržišta rada u dovoljnoj mjeri", rekla je Trivićeva.

Ona kaže da će se u narednom periodu odvijati reforma podijeljena u faze, koja bi se trebala bazirati na inoviranje nastavnih planova i programa kao prvi korak. Zatim inoviranje udžbenika sa digitalizovanim sadržajima, izmijenjen pristup saznavanja koji treba da se pomjeri sa koncepcije poučavanja na koncepciju učenja, te stimulitivno okruženje, osposobljen kadar, unapređenost škole i porodice.

Istakla je da će se reforma sprovoditi u cilju jake povezanosti sa tržištem rada.

Radovan Višković, premijer RS, rekao je da će biti formiran ekspertski tim za reformski proces, a da je cilj i želja da refroma bude završena do kraja mandata ove Vlade RS.

"Ono što je najvažnije ona se neće odnositi na inoviranje postojećih nastavnih planova i programa, nego će se pribjeći sasvim novim nastavnim planovima i programima", rekao je Višković.

On je rekao da velika pažnja treba da se posveti i edukaciji nastavnog kadra, a da će punu podršku u reformi imati iz Srbije, koja je spremna da prenese svoja iskustva.

Željka Cvijanović, predsjednica RS, istakla je da je pitanje obrazovanja ključno za budući razvoj RS.

"Ozbiljno se mora stupiti ili kročiti u reformu obrazovanja, mislim da pravi naziv 'Nova škola za novo doba' oslikava ono što treba da radimo. Sigurna sam da će roditelji širom RS, ali isto tako i nastavni kadar pozdraviti ono što treba da se radi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da reforma znači i poboljšanu infrastrukturu, bolju opremu, bolja nastavna sredstva i sve što je potrebno za novi rad.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 29.08.2019.

Naslov: Redakcija