Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I REALIZACIJI POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Rok za kupovinu stanova za certifikate produžen do 30. juna 2021. godine

30.07.2019.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije.

Izmjenom je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.

U razlozima za ove izmjene je navedeno da Federalno ministarstvo finansija smatra da bi istekom zakonskog roka svim osobama, kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate u skladu sa ovim zakonom, te je predložilo produženje roka za otkup stanova u certifikatima za dvije godine.

Osnovanost ove izmjene utvrđena je stavom 4. člana 18. Zakonao utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije ("Sl. novine FBiH", br. 27/1997, 8/1999, 45/2000, 54/2000, 32/2001, 27/2002, 57/2003, 44/2004, 79/2007, 65/2009, 48/2011, 111/2012, 86/2015 i 13/2018), gdje je već ostavljena mogućnost da se rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo može produžavati, zavisno od promjena propisa iz oblasti restitucije.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 25.07.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija