Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O CIVILNIM ŽRTVAMA RATA BD: Djeci rođenoj zbog rata bit će priznat status i sa time povezana pripadajuća prava, ali ne sva, jer nedostaje, između ostalog, pravo na psihološku podršku, banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju

30.06.2022.


Usvajanjem Nacrta zakona o civilnim žrtvama rata u drugom čitanju, Distrikt Brčko bi mogao postati prvi u Bosni i Hercegovini i među prvima na globalnom nivou koji će djeci rođenoj zbog rata kao posljedica silovanja, priznati status i sa time povezana pripadajuća prava. Međutim, postoji još nekoliko nedostajućih prava u odnosu na ranije usvojeni prijedlog.

Skupština Distrikta nedavno je u prvom čitanju usvojila Nacrt zakona o civilnim žrtvama rata, ali bez prava na psihološku podršku, banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju te prioritet prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, pogotovo kada je riječ o žrtvama seksualnog nasilja u ratu.

Usvajanje ovog zakona u drugom čitanju pruža Distriktu priliku da postane prvi u Bosni i Hercegovini i među prvim primjerima na globalnom nivou koji će djeci rođenoj zbog rata kao posljedica silovanja priznati status i sa time povezana pripadajuća prava, kao što je prioritet prilikom upisa u obrazovne ustanove i stipendiranja.

Predstavnici udruženja porodica civilnih žrtava rata u Brčkom od 2012. se bore za zakonsko regulisanje svih njihovih prava, jer se godinama primjenjuje Odluka o civilnim žrtvama rata.

Iako je bilo najavljeno, Nacrt zakona o civilnim žrtvama rata u drugom čitanju nije se našao na dnevnom redu Skupštine Distrikta prošle sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, konačno usvajanje moglo bi se desiti na redovnoj sjednici 6. jula.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvod iz vijesti, Izvor: Federalna TV, 28.06.2022.

Naslov: Redakcija