Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE: Predviđena su nova rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu

30.05.2022.


Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je porodična medicina stub primarne zdravstvene zaštite i da se na bazi specijalista porodične medicine, čiji je rad timski, ostvaruje pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu u domovima zdravlja Republike Srpske.

Šeranić je u pauzi seminara doktora porodične medicine pod sloganom "Porodični doktor je uvijek tu kad treba", povodom Dana porodične medicine, rekao novinarima da je razgovarano o problematici u vezi sa kadrom u okviru porodične medicine.

"Veoma je važno i da medicinski fakulteti Republike Srpske u Banjaluci i Foči rašire mrežu svojih edukativnih centara da bi imali dostupnije specijalističke centre, gdje bi kolege koje specijaliziraju porodičnu medicinu mogle adekvatno da obavljaju specijaliazciju", rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, i kroz Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske predviđena su neka nova rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu u smislu samih doktora medicine koji završe fakultet i kako i na koji način da se uključe u redovan proces rada.

"S druge strane predvidjeli smo jedno uputstvo vezano za planiranje ljudskih resursa, što će umnogome olakšati menadžmentu zdravstvenih ustanova određeno planiranje, a fakultetima dati mogućnost da unaprijed planiraju obaveze koje će imati po tom osnovu", rekao je ministar zdravlja.

Šeranić je naglasio da i tu ima nekoliko stvari koje se vežu za novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, svakako, ukljičivanje i Komore doktora medicine Republike Srpske u određene planske aktivnosti i dodao da će nakon usvajanja zakona biti izazova da se sve to što se tiče ljudskih resursa sprovede u djelo.

On je zahvalio svim kolegama iz porodične medicine, ali i medicinskim sestrama koje rade u porodičnom timu, koji su svi zajedno podnijeli veliki teret kada je u pitanju imunizacija građana, jer je primarna zdravstvena zaštita bila ta koja je sve činila da se sačuva zdravlje građana u doba pandemije virusa korona.

"Primarna zdravstvena zaštita je, svakako, onaj dio procesa u kojem su pacijenta, prilikom ulaska u zdravstveni sistem ili izliječi ili ga upućuju na viši nivo zdravstvene zaštite", rekao je Šeranić.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske Draško Kuprešak istakao je da je to udruženje aktivno uključeno u pomaganje odvijanja procesa rada, ali i kao korektiv politici Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske, trudeći se da ukaže na određene probleme iz prakse.

Kuprešak je rekao da stanje nije najoptimalnije, ali da uvijek postoje rješenja koja se u hodu mogu rješavati.

On je istakao da je potrebno popularizaciju porodične medicine rješavati kroz izmjene programa specijalizacije.

"Specijalizacija bi trebalo da se dopuni sa određenim vještinama da bi mlađi doktori, koji sve više idu u bolnički sektor, jer je kardiologija i hirurgija nešto što je atraktivno, učili određene vještine kao što je ultrazvuk, abdomen, menadžment, dermatoskopija, da to bude interesantno za njih da bi uz redovan rad mogli da se bave prvatnom praksom, odnosno dopunskim radom", rekao je Kuprešak.

On je naglasio da u zdravstvenom sistemu Republike Srpske ima 709 timova porodične medicine, od kojih je oko 60 odsto specijalista porodične medicine, a 40 odsto specijalista iz drugih medicinskih grana.

Predsjednik Podružnice ljekara porodične medicine regije Birač Goran Birčaković rekao je da u regiji ima ukupno 54 tima porodične medicine, od kojih je 10 u Zvorniku, po dva u Bratuncu i Vlasenici, a jedan u Milićima.

On je dodao da će na seminaru doktora porodične medicine biti obrađene stručne teme koje se odnose na kardiovaskularne, hiruške bolesti, kao i radiološke i internističke usluge.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 20.05.2022.

Naslov: Redakcija