Zastava Srbije

ZAKONI O PRAZNICIMA: Neradni dani u Federaciji BiH su 1., 2. i 3. maj, a u RS od 30. aprila do 4. maja 2021. godine

30.04.2021.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima ("Sl. list SFRJ" br. 6/1973), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona ("Sl. list RBiH", br. 2/1992), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Sl. list RBiH", br. 13/1994), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 2. maj 2021. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine subota 1. maj/svibanj, nedjelja 2. maj/svibanj i ponedjeljak 3. maj/svibanj 2021. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

 - 30.04. (Veliki petak),

 - 02.05. (dan Vaskrsa) i

 - 03.05.2021.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

- 01. i 02.05.2021.godine (subota i nedjelja) i

- 09.05.2021. godine (nedjelja), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

Kako drugi dan republičkog praznika (02.05.2021.) pada u nedjelju, to se, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, praznovanje ovoga datuma prenosi u ponedjeljak (03.05.2021.).

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.


IZVOR: Izvor: Vebsajtovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade RS, 27.04.2021.

Naslov: Redakcija