Zastava Srbije

UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM U RS BIĆE UPUĆENE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU

30.04.2020.


Uredbe sa zakonskom snagom, koje od proglašenja vanrednog stanja u Republici Srpskoj donosi predsjednica RS Željka Cvijanović, u skladu sa Ustavom upućuju se na potvrđivanje Narodnoj skupštini Srpske čim se republički parlament opet bude mogao sastati.

Ono što izaziva nedoumice u javnosti jeste pitanje kakva će biti sudbina pomenutih uredbi i u skladu s njima donesenih nižih pravnih akata u slučaju da ih Narodna skupština RS ne potvrdi nakon što ponovo počne sa radom i da li će o njima morati da se izjašnjava i Vijeće naroda RS, odnosno da li će klubovi konstitutivnih naroda moći da pokrenu pitanje vitalnog nacionalnog interesa na neku od uredbi koju je donijela predsjednica Srpske.

Na ta pitanja odgovore daje banjalučki advokat Aleksandar Jokić koji kaže da su uredbe sa zakonskom snagom izuzetak od redovne zakonodavne procedure.

- Njihova priroda je da u vrijeme vanrednog stanja, u kome se Narodna skupština RS ne može sastati, mijenjaju zakone koje je neophodno donijeti u tom trenutku. Zato je Ustav RS u članu 81. stav 2. predvidio obavezu da NSRS, čim se bude opet mogla sastati, potvrdi ove uredbe - objašnjava Jokić.

On posebno ističe da njihovo potvrđivanje nije vezano sa prestankom vanrednog stanja, nego mogućnošću sastajanja NSRS, dodajući da je otvorena mogućnost da se republički parlament sastane i raspravlja o uredbama i dok je vanredno stanje na snazi.

- Ustav nije definisao šta će biti sa ovim uredbama ukoliko ih NSRS ne potvrdi, ali po logici stvari te uredbe bi, u tom slučaju, prestale da važe danom odbijanja od strane NSRS. One bi ipak proizvodile pravno dejstvo od donošenja do dana odbijanja, jer je NSRS nemogućnošću sastajanja ovlastila predsjednika RS da, po propisanoj proceduri i uz ispunjenost popisanih uslova, vrši zakonodavnu funkciju - objašnjava Jokić.

On objašnjava da bi u drugom slučaju, odnosno ukoliko bi NSRS potvrdila uredbe, one nastavile da egzistiraju u formi zakona, a eventualna pitanja vitalnog nacionalnog interesa bi bila rješavana kao i za sve druge zakone koje donosi NSRS.

- Konačno, ukoliko bi se ispostavilo da su uredbe protivne Ustavu RS, odnosno ukoliko to Ustavni sud RS utvrdi, one ne smiju da proizvode nikakva pravna dejstva i svako kome je povrijeđeno pravo pojedinačnim aktom donesenim na osnovu uredbe ima pravo da traži od nadležnog organa izmjenu tog pojedinačnog akta - objašnjava Jokić.

Narodna skupština RS donijela je 28. marta na posebnoj sjednici odluku o uvođenju vanrednog stanja. Odluka je stupila na snagu 3. aprila nakon što su se svi klubovi u Vijeću naroda RS izjasnili da ona ne ugrožava njihov vitalni nacionalni interes.

Predsjednica Srpske prve dvije uredbe sa zakonskom snagom donijela je 6. aprila i to Uredbu o rokovima i postupanju u sudskim postupcima i Uredbu o zabrani izazivanja panike i nereda, a potom 10. aprila još pet uredbi. U međuvremenu je povučena Uredba o zabrani izazivanja panike i nereda, tako da je na snazi šest uredbi.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Darko Momić, 27.04.2020.

Naslov: Redakcija