Zastava Srbije

ODLUKA O PRIVREMENOJ ODGODI PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA U RS: Obaveze po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta pomjerene na 30. juni 2020. godine. Neophodno podnošenje pismene izjave za odgađanje plaćanja

30.03.2020.


Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju da imaju mogućnost da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-930/20 od dana 26.03.2020. godine podnesu pismenu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza:

∙ po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcije šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godine i

∙ po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu.

Naime, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020) po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. juni 2020. godine. Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte-pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgađane, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine.

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da od 27.03.2020. godine pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pismene izjave na sljedećem linku. Potpisanu i ovjerenu izjavu potrebno je da pošaljete na sljedeću elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org ili faksom na sljedeće brojeve telefona:

  • PC Banja Luka: 051/332-384
  • PC Prijedor: 052/234-691 ili 052/240-850
  • PC Doboj: 053/241-950
  • PC Bijeljina: 055/210-868
  • PC Zvornik: 056/210-780
  • PC I. Sarajevo: 057/321-057
  • PC Trebinje: 059/271-831

IZVOR: Vebsajt Poreske uprave RS, 28.03.2020.

Naslov: Redakcija