Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKON BIH: Agencija za javne nabavke BiH inicira izmjene Krivičnog zakona

30.01.2023.


Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine dostavila je Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde BiH inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/2021) koja odražava potrebu inkriminacije za određene slučajeve kršenja Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014 i 59/2022) i pripadajućih podzakonskih akata.

Iz Agencije za javne nabavke su precizirali da je inicijativa dostavljena Radnoj grupi nakon provedene procedure prikupljanja mišljenja nadležnih organa i zainteresovanih strana.

Mišljenja su pribavljena od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Na internet stranici Agencije obavljen je javni poziv za dostavljanje mišljenja, komentara i sugestija na inicijativu, a zaprimljeni su komentari Konkurencijskog savjeta BiH, OECD SIGMA, OHR-a, USAID-a, MUP-a Unsko-sanskog kantona, "Elektroprivrede BiH", "Autocesta Federacije BiH", Transparensi internešnela, Fonda otvoreno društvo, Udruženja građana "Tender".

Inicijativa sa svim pribavljenim mišljenjima i komentarima nadležnih institucija i zainteresovanih strana dostavljena je na dalju nadležnost, kako je i sugerisano u mišljenju VSTS-a.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 26.01.2023.

Naslov: Redakcija