Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Realizovane obuke javnog nastupa u svim tužilaštvima

29.12.2022.


S ciljem unapređenja transparentnosti tužilačkog sistema, uz podršku Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, implementiran je model internih edukacija na temu “Medijski nastup” za glavne tužioce, tužioce i stručne saradnike svih tužilaštava u BiH.

Prepoznajući značaj jasne, pouzdane i nedvosmislene komunikacije sa javnošću, obuke su realizovane s ciljem da tužioci steknu vještine verbalne i neverbalne komunikacije, te na taj način daju doprinos afirmaciji povjerenja javnosti u integritet tužilačke funkcije.

Dvodnevne obuke je u svojstvu edukatora realizovala grupa odabranih glasnogovornika iz tužilaštava u BiH. Obuke su realizovane kroz teorijski i praktični dio, čime je polaznicima pružena mogućnost da se upoznaju sa ključnim načelima i standardima iz segmenta odnosa sa javnošću, te kroz praktičnu vježbu unaprijede vještine jasnog, transparentnog i sveobuhvatnog komuniciranja sa javnošću.

U obukama učestvovalo je ukupno 316 glavnih tužilaca, tužilaca i stručnih saradnika svih tužilaštava u BiH.


IZVOR: Vebsajt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 27.12.2022.

Naslov: Redakcija