Zastava Srbije

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG VASPITANJA I OBRAZOVANJA RS ZA PERIOD 2022-2030. GODINE: Odlučeno je da se strategija kreira na period od osam godina, budući da je oblast obrazovanja vrlo kompleksna i da je za ostvarivanje planiranih mjera potreban duži vremenski period

29.11.2021.


Nacrt strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period 2022-2030. godine predstavile su pomoćnik ministra za predškolskog i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović i v.d. pomoćnika ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Jasmina Boloban, u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.

Strategija razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period od 2022. do 2030. godine je novi sveobuhvatni dokument obrazovnih politika za period od osam godina, koji se oslanja na postignute rezultate u prethodnom periodu, na savremene procese u društvu i promjene koje su uslovile različita dešavanja u svim sferama života, posebno u oblasti nauke, tehnike, tehnologije i ekonomije, digitalizacije, kao i na prepoznate potrebe definisane Akcionim planom sprovođenja reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kojeg je Vlada Republike Srpske usvojila početkom 2020. godine.

Pored navedenog, kako bi se postiglo ono što je definisano Strategijom, odlučeno je da se strategija kreira na period od osam godina, budući da je oblast obrazovanja vrlo kompleksna i da je za ostvarivanje planiranih mjera potreban duži vremenski period. Vizija razvoja i strateški ciljevi razvoja vaspitanja i obrazovanja definisani su za period do 2030. godine čime je osigurana vremenska usklađenost sa dinamikom razvojnog planiranja u EU i EU terminologijom i ciklusom planiranja. Ovaj dokument u svom operativnom dijelu sadrži i pregled prioriteta i mjera kao konkretnih odgovora na uočene izazove budućeg razvoja obrazovanja.

Strateški ciljevi su: Povećan obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, inovirani program predškolskog vaspitanja i obrazovanja i nastavni planovi i programi za učenike osnovnih i srednjih škola, te inovirani udžbenici, pomjeranje fokusa sistema vapitanja i obrazovanja sa poučavanja na učenje učenja, obezbijeđeni programi stručnog usavršavanja vaspitno – obrazovnih radnika te Jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.

Naredna stručna rasprava održaće se u utorak, 30.11.2021. godine, sa početkom u 13.00 časova u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Javnoj raspravi će prisustvovati i članovi Radne grupe za izradu Strategije, a koji su imenovani rješenjem ministra prosvjete i kulture.

Stručna rasprava će biti organizovana uz poštovanje epidemioloških mjera i preporuka koje su izdale nadležne institucije


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 24.11.2021.

Naslov: Redakcija