Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 14. decembra 2021. godine 25. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

29.11.2021.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 25. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 14. decembar 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (prvo čitanje);
 4. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;
 5. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021;
 6. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021;
 7. Razmatranje inicijative poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina:
  1. izdavanje takvih certifikata od strane samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu,
  2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28. 9. 2021;
 8. Razmatranje inicijative poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, broj: 01-50-1-1925/21 od 19. 10. 2021;
 9. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021;
 10. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021;
 11. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 23.11.2021.

Naslov: Redakcija