Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

29.10.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 143. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o sadržaju i načinu izrade plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće.

Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće čine sljedeći dokumenti: Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, Plan preventivnog djelovanja, Plan pripravnosti, Plan mobilizacije, te Plan hitnog postupanja.

Razlozi za donošenje Uredbe sadržani su u potrebi da se na metodološki jedinstven i efikasan način uredi segment izrade planskih dokumenata u oblasti zaštite i spasavanja, kao pravni i metodološki okvir na nivou Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i privrednog društva i drugog pravnog lica.

Potreba za unapređenjima u oblasti planiranja, prvenstveno o pitanju procjene rizika, nalazi se u činjenici da je u posljednjih desetak godina došlo do značajnih promjena u metodološkom pristupu u većini evropskih zemalja i svijetu. Tim promjenama su uvedene nove metode i alati o pitanju procjene rizika i izrade planova odgovora, čime je samo planiranje postalo značajno efikasnije, a krajnji rezultat analiza vidljiv, mjerljiv i upotrebljiviji za donosioce odluka.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava namijenjenih za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja na ime podrške realizaciji projekata privrednih subjekata.

Finansijskim planovima potrošnje za period 01.01 - 31.10.2021. godine, na poziciji Tekućeg granta podrške razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija na raspolaganje je stavljen iznos od 5.000.000,00 KM.

Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu, kao i usvojenim Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2021. godinu na organizacionom kodu Ministarstva privrede i preduzetništva za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Statistički program Republike Srpske za period 2022-2025. godina.

Statistički program je četvorogodišnji programski dokument u oblasti statistike Republike Srpske, u skladu sa kojim se donose godišnji i srednjoročni planovi rada u Republičkom zavodu za statistiku i ovlašćenim proizvođačima statistike u Republici Srpskoj, a koji sadrže detaljno razarađene aktivnosti čija se realizacija ostvaruje u toku kalendarske godine na koju se odnose planski dokumenti.

Statistički program, srednjoročni i godišnji planovi rada obezbjeđuju programski okvir za uspješan rad proizvođača statistike u skladu sa Strategijom razvoja Statistike Republike Srpske.

Statistički program Republike Srpske za period 2022-2025. godina je peti Statistički program Republike Srpske. Cilj Programa je da osigura osnovu za proizvodnju konzistentnih i uporedivih statističkih podataka, za distribuciju podataka krajnjim korisnicima na neutralan i nepristrasan način, za statističko praćenje pojava koje su bitne za organe koji donose odluke, za što objektivniji prikaz stvarnog stanja stvari, te da se u punoj mjeri omogući pravo korisnicima na pristup svim informacijima i statističkim podacima, osim ako su u pitanju lični povjerljivi podaci.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1-30.9.2021. godine, u ukupnom iznosu 192.500,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se za: Crveni krst Republike Srpske, “Iskra” sigurna kuća, Udruženje dijaliziranih Republike Srpske, te Udruženje transplatiranih Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.10.2021.

Naslov: Redakcija