Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU RS: Precizno definisan sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

29.09.2023.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Direktor Republičke uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da je Zakonom, između ostalog, potrebno precizno definisati sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Stanković je istakao da je potrebno precizno definisati sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti s obzirom na to da je 2017. godine uspostavljen Registar cijena nepokretnosti, a koji predstavlja osnov za istraživanje tržišta nepokretnosti i realizaciju sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

“Ovim izmjenama i dopunama zakona preciznije se definišu odredbe Zakona koje se odnose na polaganje stručnog ispita koji polažu lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta”, rekao je Stanković u Narodnoj skupštini Srpske.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 28.09.2023.

Naslov: Redakcija