Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda nije povrijeđen Zakonom o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakonom o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika, jer se jednako odnose na sve građane

29.09.2021.


U Banjoj Luci je, 27. septembra 2021. godine, održana 134. i 135. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće) koje je, u skladu sa Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, utvrdilo da Zakonom o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakonom o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te Odlukama o prijevremenom stupanju na snagu navedenih zakona, a koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala 30. jula 2021. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Vijeće je svoj stav o nepostojanju povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u odnosu na osporene akte obrazložilo, pored ostalih razloga, prevashodno činjenicom da osporena normativna rješenja nemaju nacionalnu dimenziju i podjednako se odnose na sve građane Republike Srpske koji su adresati oviha akata, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Takođe, ovi akti, prema ocjeni Vijeća, ne utiču, ni direktno, ni indirektno, na identitet nijednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj, te tako ni na identitet bošnjačkog naroda, a činjenica da osporeni akti ne sadrže normativna rješenja u smislu zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda ne može biti predmet zaštite vitalnog nacionalnog interesa.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 27.09.2021.

Naslov: Redakcija