Zastava Srbije

ELEKTRONSKO IZDAVANjE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U RS OD 2017. GODINE


Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola moglo bi početi već 2017. godine, potvrdili su iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

- Model koji se razvija primjenjuje se u Makedoniji već skoro dvije godine, a u BiH aktivna implementacija i razvijanje projekta planirani su nakon završetka u Srbiji i Crnoj Gori, što je realno očekivati početkom 2017. godine - rekao je Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Projekat realizuje Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga u jugoistočnoj Evropi uz finansijsku podršku više zemalja.

- Da bi se uspostavilo elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, potrebno je prethodno prilagoditi pravni sistem u Republici Srpskoj, što podrazumijeva izmjenu više zakona, od kojih su neki i sistemski, te nabavku odgovarajuće računarske opreme i softvera u svim lokalnim zajednicama i u pojedinim republičkim upravama i upravnim organizacijama koje bi predstavljale uvezan tehničko-tehnološki sistem - objašnjavaju iz Ministarstva.

Gaćanović kaže, kada su u pitanju prednosti koje donosi ovaj projekat, da je sistem tako postavljen da organi nadležni za izdavanje građevinskih dozvola potrebne dokumente pribavljaju sami i to u elektronskoj formi.

- Investitor objekta podnesi zahtjev u elektronskoj formi, bez potrebe dolaska u kancelarije nadležnog organa, a sve administrativne takse i naknade koje se plaćaju javnim preduzećima se ukidaju - navodi Gaćanović, dodajući da će postupak biti znatno transparentniji, a investitorima će donijeti značajne uštede i lokalnu administraciju učiniti efikasnijom.

Takođe, biće veoma sužen prostor za korupciju, a sistem predviđa prekršajne kazne za službena lica koja u postupku prekorače propisane rokove. Pored ovih prednosti, postoji i niz drugih pogodnosti kao što je smanjenje rokova za izdavanje dozvola, a iz Ministarstva uvjeravaju da će oni biti precizirani zakonom.

- Kod elektronske dozvole softver prisiljava službeno lice da u određenim rokovima zahtjev odbije ili odbaci, ako investitor nije dostavio traženu dokumentaciju, znači ne može se zahtjev držati otvorenim nakon isteka roka, mora se odlučiti ili pozitivno ili negativno - ističe Gaćanović.

Koliko će ovaj sistem koštati zasad nisu mogli da preciziraju, ali ističu da sigurno neće biti jeftin, s obzirom na to da sve lokalne zajednice i određeni organi uprave moraju biti uvezani u elektronski sistem opremom određenih i visokih karakteristika i koristiti određene namjenske softvere.

- Cijena će biti poznata tek kad u Republici Srpskoj zvanično počne realizacija ovog projekta i kad budu sačinjene odgovarajuće analize i procjene, ali značajan dio ove opreme i softvera treba pokušati nabaviti kroz grantove i pomoć zemalja koje finansijski podržavaju i realizuju ovaj projekat u zemljama jugoistočne Evrope - naglasio je Gaćanović.

Projekat podrazumijeva da svi gradovi i opštine budu obuhvaćeni elektronskim izdavanjem, ali postoje rješenja koja mogu paralelno i samo privremeno zadržati raniji sistem i elektronsko izdavanje dozvole ili radikalno pristupiti uvođenju novog sistema


Izvor: Vebsajt eKapija, 28.09.2016.