Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 30. avgusta 2023. godine 8. sjednica – Razmatranje projedloga zakona

29.08.2023.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 8. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za srijedu, 30. august 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I. (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 30. 5. 2023;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I. (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 02-02-1-1424/23 od 1. 8. 2023;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-945/23 od 7. 7. 2023;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, zakon broj: 02,02-1-701/23 od 26. 7. 2023;
 7. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1460/22 od 2. 9. 2022;
 8. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1288/23 od 8. 6. 2023;
 9. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1517/23 od 11. 7. 2023;
 10. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1518/23 od 11. 7. 2023;
 11. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Elektronsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostavljanje i primjena”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-10-1429/23 od 30. 6. 2023;
 12. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-18-985/23 od 26. 4. 2023;
 13. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 2. 2. 2023;
 14. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1345/23 od 15. 6. 2023;
 15. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1387/23 od 21. 6. 2023;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 5 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Evropske investicione banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) 15. jula 2008. u Sarajevu i 18. augusta 2008. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama i dopunama (Ugovor o finansiranju) - Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (SERAPIS br. 2006-0272- FI-24.569), broj: 01,02-21-1-1685/ od 28. 7. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola u vezi sa izmjenom člana 50. (a) i izmjenom i dopunom člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, kojem je Bosna i Hercegovina pristupila 8. maja 2023, broj: 01,02-21-1-1774/23 od 9. 8. 2023;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Drugi projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 02-21-1-1812/23 od 17. 8. 2023.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 23.08.2023.

Naslov: Redakcija