Zastava Srbije

U FBIH SE PLANIRA USPOSTAVA AMBER ALERT SISTEMA

29.06.2023.


Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je sastanak sa menadžericom Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini Amelom Efendić sa kojom je razgovarao o daljnjim aktivnostima na sprečavanju zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju, vršnjačkom nasilju, govoru mržnje te edukaciji djece i mladih u oblasti nasilja.

Ministar Isak je prepoznao važnost Centra za sigurni internet u BiH – EMMAUS koji je zajedno sa Ambasadom SAD-a dao izuzetan doprinos obukama policijskih službenika Federalne uprave policije.

Planirano je da predstavnici Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini zajedno sa policijskim službenicima Federalne uprave policije educiraju djecu i mlade o opasnostima sa kojima se susreću u stvarnom i digitalnom okruženju.

Između ostalog, na sastanku je razgovarano i o mogućnosti uspostave Amber Alert sistema u Federaoji BiH.

Federalni ministar Ramo Isak je od početka stupanja na funkciju prepoznao važnost uspostave ovog sistema te u skladu sa svojim nadležnostima kontinuirano vrši koordinaciju sa direktorom Federalne uprave policije u vezi mogućnosti uspostave navedenog sistema.

Na sastanku je konstatovano kako će Federacije BiH ići u pravcu uvođenja klasičnog modela Amber Alert sistema odnosno američkog sistema koji se pokazao kao najuspješniji.

Zaključeno je kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije intenzivirati saradnju sa Centrom za sigurni internet vezano za uspostavu Amber Alert sistema koji je već uspostavljen u više od 28 zemalja, saopćeno je iz FMUP.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt FTV, 27.06.2023.

Naslov: Redakcija