Zastava Srbije

ŽRTVE RATNE TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINI NIKADA NISU DOBILE DRŽAVNI ZAKON I PRAVA NA ZDRAVSTVENO, PENZIONO OSIGURANJE ILI DRUGA KOJA SU ZAGARANTOVANA KONVENCIJOM UN PROTIV TORTURE

29.06.2023.


Žrtve ratne torture u Bosni i Hercegovini nikada nisu dobile državni zakon i prava na zdravstveno, penziono osiguranje ili druga koja su zagarantovana Konvencijom protiv torture Ujedinjenih nacija, a mnoge od njih su preminule ne dočekavši da ostvare postojeća entitetska prava.

Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Saveza, Seid Omerović, kaže da ove i druge žrtve u BiH godinama čekaju na zakon o žrtvama torture koji bi im olakšao život i svakodnevnicu.

“Logorašima smo dužni ostali zakon o zaštiti žrtava ratne torture, koji nismo uspjeli usvojiti, dijelom i zbog nepostojanja sluha i senzibiliteta državnih organa. To su prava iz oblasti zdravstva, prava iz oblasti prioriteta u zapošljavanju, prava iz oblasti rehabilitacije, penziono osiguranje i priznavanje perioda provedenog u logorima“, ističe Omerović, te dodaje da je u toku formiranje komisije na nivou Federacije za donošenje nacrta zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

Omerović podsjeća da je zakon o zaštiti žrtava torture bio u parlamentarnoj proceduri 2014. godine, ali nije bilo interesa za usvajanje.

Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, kaže da u ovome entitetu nisu zainteresovani za donošenje državnog zakona kojim bi prava žrtava torture bila regulisana. Dodaje da su prava boraca i civilnih žrtava rata sistemski riješena, ali ih logoraši teško ostvaruju.

“Da bi ostvarili pravo, logoraši moraju dati više izjava. Pogotovo sada im se traži da dostavi autentičnu dokumentaciju iz tog vremena, što je nemoguće. Kako neko da dobije potvrdu i ljekarsko uvjerenje iz mjesta gdje je bio u logoru? Entiteti trebaju donijeti svoje zakone o logorašima“, ističe Nosović.

Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena – žrtva rata“, kaže da su se žrtve silovanja i seksualnog nasilja 2006. godine uspjele izboriti za određeni stepen prava. Ona podsjeća da su 2012. godine sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH pokušavali raditi na zakonu o silovanim i seksualno zlostavljanim ženama na nivou države.

Goran Timotija, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Trnovo u Republici Srpskoj, smatra da bi sve žrtve trebale imati isti tretman i prava.

Međunarodni dan podrške žrtvama torture ustanovljen je 1987. godine stupanjem na snagu Konvencije protiv torture Ujedinjenih nacija (UN).

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Detektor, Jasmin Begić, 26.06.2023.

Naslov: Redakcija