Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O UTVRĐIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU NA IMOVINU: Uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine, koje u uzastopnom periodu do tri godine prelazi 300.000 KM, a za koju vlasnik ne može da dokaže način sticanja, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona

29.06.2021.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine, koje u uzastopnom periodu do tri godine prelazi 300.000 KM, a za koju vlasnik ne može da dokaže način sticanja, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić je u završnoj riječi u Narodnoj skupštini o ovom nacrtu, rekao da je riječ o jako važnom pitanju za Srpsku.

Svi smo razumjeli da nam je ovaj akt potreban, iako smo imali o nekim stvarima različite poglede. Namjere našeg kluba poslanika su bile stvarno dobre i iskrene i nismo ovo predlagali populistički i zarad nekih političkih poena. Zato smo naš nacrt uputili svim poslaničkim klubovima, a rekao bih i da sam pročitao prijedlog SDS u kome ima korektnih stvari, a suština je ista – rekao je Žunić.

On je naglasio da je cilj ovog akta da svi zajednički, kroz javnu raspravu, pomognu s ciljem da Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu bude jasan, operativan i primjenjiv.

U obrazloženju ovog akta se govori da Poreska uprava pokreće postupak kontrole, na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak, ako se u prethodnom postupku učini vjerovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica koja je veća od 300.000 KM.

Osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrijednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez, a koju čini zbir revalorizovane vrijednosti te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Vrijednost imovine za koju se utvrđuje poseban porez se revalorizuje indeksom potrošačkih cijena od posljednjeg dana kalendarske godine za koju je utvrđena ta imovina do dana donošenja rješenja o posebnom porezu.

Prihod od posebnog poreza pripada budžetu Republike Srpske, a kada je riječ o stopi tog poreza, Poreska uprava utvrđuje poseban porez primjenom stope od 75 odsto na poresku osnovicu koja je utvrđena prema ovom zakonu.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, 24.06.2021.

Naslov: Redakcija