Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDBENOM I TUŽITELJSKOM VIJEĆU (VSTV) BIH: Uređuju se sukob interesa članova VSTV-a, izvješća o imovini sudaca i tužitelja, što uključuje i same članove VSTV-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Tajništva VSTV-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudaca i tužitelja

29.06.2021.


Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću (VSTV) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije.

Prijedlog zakona zasnovan je na načelima integriteta nositelja pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, načelu dvostepenosti pri odlučivanju i načelu odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija.

U osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona, a koja zahtijevaju hitno usvajanje, spada sljedeće: sukob interesa članova VSTV-a, izvješća o imovini sudaca i tužitelja, što uključuje i same članove VSTV-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Tajništva VSTV-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudaca i tužitelja.

Između ostalog, uvodi se obveza sudaca i tužitelja, odnosno članova VSTV-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. Izvješće o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Europe zahtijeva da bude "uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu". Također, propisuju se rokovi za podnošenje tih izvješća, koja će biti uvrštena u novouspostavljeni registar izvješća, dostupna javnosti i podložna provjerama. U tu svrhu se uspostavlja Jedinica za integritet pri Tajništvu VSTV-a BiH te propisuju prekršaji u vezi s izvješćima o imovini i interesima.

Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTV-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Uredu disciplinskog tužitelja i Tajništvu Vijeća. Nadalje se preciziraju slučajevi prestanka mandata članova VSTV-a, utvrđuju situacije prema kojima se članovi VSTV-a razrješavaju dužnosti kao i postupak razrješenja, definiraju situacije koje predstavljaju sukob interesa članova VSTV-a, utvrđuje da u postupku glasanja član VSTV-a ne može biti suzdržan, te se utvrđuje pravni lijek protiv odluka VSTV-a o imenovanju.

Osim navedenog, definira se odgovornost za disciplinski prekršaj, utvrđuju disciplinski prekršaji za suce i tužitelje, zastarijevanje pokretanja disciplinskog postupka, definira se zabrana vršenja nespojivih dužnosti za suce i tužitelje, propisuje koje dodatne aktivnosti suci i tužitelji mogu obavljati, ograničenja u pogledu prihoda na osnovi dodatnih aktivnosti te se utvrđuju slučajevi u kojima suci i tužitelji mogu zatražiti mišljenja VSTV-a o tome je li njihova aktivnost spojiva s njihovim dužnostima.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTV-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 24.06.2021.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija