Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA BIH: Bez podrške delegata za prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnim sporovima BiH i o Sudskoj policiji BiH, te o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

29.05.2020.


Sa četiri glasa protiv iz Republike Srpske većina tačaka dnevnog reda sjednice Doma naroda Parlamenta BiH upućene su na dodatno usaglašavanje. A pred početak razmatranja brojnih izvještaja sjednicu su napustili delegati iz opozicionih stranaka iz manjeg bh. entiteta.

Nije usvojen ni Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a. Oboren je i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a.

Delegati su objedinili i raspravu o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. i 2019. godinu. Bez rasprave, delegati su oba izvještaja uputili na naknadno usaglašavanje.

Delegati su raspravljali i o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2018. godinu. Bez rasprave, a nakon glasanja delegati su odlučili da i ovaj izvještaj ide na dodatno usaglašavanje.

Identična sudbina je bila i Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2019. godinu.

Razmatran je i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu. Bez rasprave delegati su odlučili i da ovaj izvještaj ide na dodatno usaglašavanje, a zbog nepostojanja potrebne entitetske većine.

Identičan postupak s istim rezultatom ponovljen je i kad je riječ o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamenta BiH za 2018. godinu, Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018., Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018., Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu i 2018. godinu.

Na usaglašavanje, a zbog nepostojanja entitetske većine poslat je i Izvještaji o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini.

Istu odluku delegati su donijeli i kad je riječ o Informaciji o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2019. godinu.

Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz BiH u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo upućeno je na dalje usuglašavanje.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH također nije dobio potrebnu većinu, također delegati nisu prihvatili ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH.

Ni u drugom čitanju ni nakon usaglašavanja podršku nije dobio ni Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2018. godinu, bez podrške je ostao i Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. i 2018. godinu.

Izvještaju o radu i finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2018. godinu nije dobio potrebnu entitetsku većinu (četiri delegata iz RS bila su protiv). Identična odluka donesena je i kad je riječ o Izvještaju o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu.

Četiri glasa delegata iz RS oborili su i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, kao i Informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2018.

Delegati su odbili da daju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

Ipak, većinom glasova data je saglasnost za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, kao i za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu.

Podršku je dobio i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini prihvaćen je većinom glasova, a postojala je i entitetska većina. Na isti način delegati su se opredijelili i za Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu dali podršku zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV).

Predstavnički dom na prethodnoj sjednici usvojio je dopune tog zakonskog rješenja koje je predložio dopredsjedavajući Doma Denis Zvizdić (SDA), kao i zaključak kojim traže od Doma naroda da također po hitnom zakonodavnom postupku razmatra taj zakon.

Zvizdić je kazao da se dopuna tog zakona tiče pomjeranja roka za podnošenje prijave za uplatu PDV-a u cilju ublažavanja efekata ekonomske krize i drugih poremećaja u ekonomiji BiH i to donošenjem privremene odluke o pomjeranju roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a do posljednjeg radnog dana u mjesecu, na period koji ne može biti duži od 90 dana.

"Izmjena predviđa i da Vijeće ministara BiH može produžiti rok na dodatnih 90 dana", ukazao je Zvizdić.

Naglasio je da je namjera ublažiti ekonomski udar na privredne subjekte u BiH i radnike, s obzirom na to da će oni biti najpogođeniji ekonomskom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa te omogućiti normalno poslovanje preduzeća i privrednih subjekata u BiH i olakšati im opstanak na tržištu.


IZVOR: Vebsajt Avaz i Klix, 28.05.2020.

Naslov: Redakcija