Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenje rada izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Mostaru

29.03.2024.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zagovara efikasnije postupanje sudova u okviru izvršnog postupka za što su kao preduslov potrebna adekvatna materijalna i finansijska sredstva.

Tim povodom je 27. marta 2024. godine u Mostaru održan sastanak predstavnika VSTV-a BiH i Općinskog suda u Mostaru s predstavnicima Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija/financija Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na sastanku su predočeni rezultati rada Općinskog suda u Mostaru u pogledu izvršnog referata ostvareni tokom 2023. godine, a na temelju analize za uspostavu efikasnijeg rada, iznesene su potrebe suda u pogledu jačanja kapaciteta suda.

Analiza je urađena na temelju pozitivnih praksi partnerske institucije iz Švedske – Agencije za izvršenje Švedske te se njome zagovara primjena metodologije rada Agencije na sudove u BiH.

Općinski sud u Mostaru jedan je od pet pilot sudova u kojem su u okviru projekta Unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, zajedno sa osobljem suda poduzete aktivnosti kako bi se rad izvršnog odjeljenja unaprijedio i u konačnici omogućilo građanima efikasnije ostvarivanje njihovih prava kroz izvršni postupak. Problem izvršnog referata je posebno izražen u Općinskom sudu u Mostaru koji ima cca 50.000 neriješenih izvršnih komunalnih predmeta, a koji opterećuju rad suda.

Stoga je primarni cilj sastanka pokretanje dijaloga sa izvršnom vlašću u cilju unapređenja rada suda, a posebno u pogledu osiguravanja dostatnih sredstava za rad izvršnih odjela, prvenstveno službe sudskih izvršitelja.

Kroz adekvatno, plansko finansiranje rada izvršnog odjeljenja suda, jačanjem službe sudskih izvršitelja, došlo bi i do povećanja naplate potraživanja tražioca izvršenja kao svrhe izvršnog postupka.

Implementacijom projektnih aktivnosti ostvareni su određeni rezultati u sudu, međutim, da bi se postigao potpuni učinak, neophodna je podrška radu suda od strane izvršne vlasti, odnosno Ministarstva za pravosuđe kao i Ministarstva finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako je istaknuto tokom sastanka, Ministarstvo pravosuđa i uprave kao i Ministarstvo finansija su iskazali podršku inicijativama suda i VSTV BiH koja se treba ogledati u smislu izdvajanja većih finansijskih sredstava za rad suda.

VSTV BiH aktivnosti na unapređenju izvršnog postupka realizuje uz finansijsku podršku Švedske i u saradnji sa Švedskom agencijom za izvršenje – SEA.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 28.03.2024.

Naslov: Redakcija