Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

29.03.2023.


Na 3. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovaj Prijedlog zakona, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, odnosi se na kažnjavanje novčanom kaznom počinilaca prefarbavanja ili na drugi način prekrivanja jednog ili drugog pisma na saobraćajnim znakovima.

Dom naroda usvojio je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona odnosi se na pooštravanje novčanih kazni za nepropisno parkiranje na mjesto predviđeno za parkiranje lica sa invaliditetom.

Dom naroda usvojio je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnog mišljenja Komisije, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojeno je i negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnog mišljenja Komisije i ovaj zakonski prijedlog smatra se odbijenim.

Dom naroda usvojio je sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje carinskim terminalima“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, dostavljen od Predsjedništva BiH;
 • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

K znanju je primljena Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I – XII 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su sljedeći izvještaji institucija BiH:

 • Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH,
 • Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu;
 • Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu sa pratećim mjerama i efektima tih mjera;
 • Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, radi davanja saglasnosti za ratifikaciju. Ugovor je potpisan 12. aprila 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je, u ime Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora BiH;
 • Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške, koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sporazum je potpisan 13. maja 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je, u ime Bosne i Hercegovine, Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
 • Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske (entitet) dana 22. septembra 2010. godine, sa naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Vodovod i kanalizacija u RS;
 • Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) dana 15. jula 2008. godine u Sarajevu i dana 18. avgusta 2008. godine u Luksemburgu, sa naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Vodovod i kanalizacija u FBiH (FI 24.569 – SERAPIS 2006-0272);
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju Modernizacija puteva Federacije Bosne i Hercegovine (FI br. 82.137 – SERAPIS 2012-0418) zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) 26. januara 2016. godine u Sarajevu i 23. februara 2016. godine u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju);
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) dana 27. decembra 2016. godine u Sarajevu i 29. decembra 2016. godine u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. decembra 2019. godine - Projekat Bolnice u RS/B (Ugovor o finansiranju) (FI 31.526– SERAPIS 2010-0049);
 • Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za Projekat regionalnog vodosnabdijevanja „Plava voda“, zaključen 16. maja 2018. godine između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) potpisan dana 25. aprila 2022. godine u Parizu i 27. aprila 2022. godine u Sarajevu;
 • Sporazuma o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zdravstvenog sistema) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o grantu za Trast fond jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu;
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda;
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor;
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – Ušće Drine i Save“;
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 E2 Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 28.03.2023.

Naslov: Redakcija