Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Preciznije su definisane odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje, ocjenjivanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika i direktora predškolskih ustanova, odredbe koje se odnose na ispunjenost uslova za nastavak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i vrednovanje kvaliteta rada

29.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Definisano je da će predškolske ustanove primjenjivati inovirani Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, tekst je usaglašen i sa drugim zakonima u Republici Srpskoj, a otklonjene su i nejasnoće koje su uočene u primjeni Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Definisano je da rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Takođe, izmjenama i dopunama preciznije su definisane odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje, ocjenjivanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika i direktora predškolskih ustanova, odredbe koje se odnose na ispunjenost uslova za nastavak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i vrednovanje kvaliteta rada (sprovođenje samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada predškolske ustanove), a predviđeno je i donošenje podzakonskih akata koji se odnose na navedene oblasti.

Podzakonskim aktima će se dodatno definisati i standardi rada vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama kako bi svi vaspitno-obrazovni radnici u sistemu vaspitanja i obrazovanja imali ujednačene standarde rada.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.03.2022.

Naslov: Redakcija