Zastava Srbije

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA I MEDIJIMA: EK pozvala BiH na usvajanje Zakona

29.03.2021.


Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i preporuke Evropske komisije u oblastima obrazovanja i obuke, informaciono društvo i mediji, istraživanje i inovacije, te zapošljavanje i socijalna politika bile su teme petog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Sastankom je u ime Bosne i Hercegovine kopredsjedao pomoćnik ministrice u Ministarstvu civilnih poslova Adnan Husić, a u ime Evropske komisije Alberto Cammarata iz Opće uprave za politiku proširenja i pregovore o pristupanju.

Komisija je pohvalila učešće BiH u programu Horizont 2020, programu EU namijenjenom istraživanju i inovacijama, a u kojem je do sada povučeno više od 8,5 miliona eura. Isto tako, Komisija je pozvala vlasti u BiH da se izradi i usvoji strategija pametne specijalizacije.

Prioritet i dalje ostaje poboljšanje koordinacije među institucijama u sektoru obrazovanja.

Komisija je naglasila da institucije u Bosni i Hercegovini trebaju osigurati funkcionalan sistem (re)akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u cijeloj zemlji. Također, vlasti su pozvane da osiguraju uvjete za učeštvovanje BiH u međunarodnim testiranjima PISA i PIRLS.

Bosna i Hercegovina je pozvana da usvoji zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije usklađen s acquisem, te zakon o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima.

Istaknuta je važnost izrade i usvajanja strategije za cyber sigurnost i strategije za pristup širokopojasnoj mreži.

U oblasti zapošljavanja i socijalne politike prioritet i dalje ostaje izrada i usvajanje cjelodržavne strategije zapošljavanja, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.03.2021.

Naslov: Redakcija