Zastava Srbije
glavna-slika

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: član 30. stav 2. Zakona o nasljeđivanju nije u saglasnosti sa Ustavom RS

29.03.2019.


27. marta 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i četrdeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-24/18 kojom je utvrđeno da član 30. stav 2. u dijelu koji glasi "[...] njegovi usvojenici i njihovi potomci [...]" Zakona o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr. i 91/2016) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII). Navedeni dio pomenute norme, kojom je normirano pitanje koja se lica smatraju nužnim nasljednicima pod posebnim uslovima, Ustavni sud je ocijenio neustavnim s obzirom na to da su isti nasljednici već navedeni u odredbi prethodnog stava istog člana kao nužni nasljednici, tako da nije jasno šta je zakonodavac imao u vidu propisujući posebne uslove i za nasljeđivanje usvojenika. Istom odredbom, stoga, nije jasno i precizno normiran krug lica sa pravom nasljeđivanja nužnog nasljednog dijela, što je u suprotnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-35/18 kojom je utvrđeno da član 14. u dijelu kojim je tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice, kao i članovi 99. do 104. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica i osnovni tekst istog akta nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o zaštiti od požara. Osnov neustavnosti i nezakonitosti navedenih odredaba opštih akata sadržan je u činjenici da načelnik Opštine Kozarska Dubica, kao njihov donosilac, prilikom utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Opštine Kozarska Dubica nije pribavio prethodno mišljenje Ministrstva unutrašljih poslova, a što je kao obaveza predviđena članom 42. stav 2. Zakona o zaštiti o požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012).

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-25/18, U-26/18, U-28/18, U-29/18, U-32, U-33/18, U-37/18, U-44/18 i U-7/19 kojima je odbacio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o porezu na dohodak, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.03.2019.

Naslov: Redakcija