Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NEPRIHVATLJIVO UVOĐENJE JEDINSTVENOG KODA ZA ŽELJEZNIČKA VOZILA: Uvođenje zajedničkog koda za željeznička preduzeća u BiH narušilo bi pravnu i ekonomsku samostalnost "Željeznica Republike Srpske" i zakomplikovalo tehnološki proces poslovanja ovog privrednog društva


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o namjeri uvođenja jedinstvenog koda za željeznička vozila u BiH i izrazila stav da je neprihvatljivo insistiranje međunarodnih institucija relevantnih za željeznički saobraćaj, da uvedu jedinstveni kod za željeznička vozila u BiH. Vlada Republike Srpske zahtijeva od OTIF-a i institucija na nivou BiH da sve aktivnosti koje su u vezi sa željezničkim saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom sprovodi uz potpunu i pravovremenu uključenost nadležnih institucija Republike Srpske, uz poštovanje Ustavom utvrđenih nadležnosti.

Naime, "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj kao jedino željezničko preduzeće u Republici Srpskoj posluju samostalno sa međunarodnim kodom 44 i pod tim kodom se i upisuju u Nacionalni registar vozila, koji u skladu sa Zakonom o željeznicama BiH ("Sl. glasnik BiH" br. 52/2005) vodi Regulatorni odbor željeznica BiH. U skladu sa Ustavom BiH i Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, entitetima se priznaje vlasništvo nad željezničkim preduzećima i željezničkom infrastrukturom. U skladu sa konvencijom COTIF - Dokument Registarski sistem - vozna sredstva A94-20/2.2012 od 23.05. 2012. godine, u BiH je priznato faktičko stanje, gdje su za BiH određena dva koda "Željeznicama Republike Srpske" a.d. Doboj 44 i ŽFBiH - 50, za šta postoji koncenzus.

Međutim, već duže vrijeme međunarodne institucije koje se bave željezničkim saobraćajem insistiraju na uvođenju jedinstvenog koda za željeznička preduzeća u BiH. Na taj način bi dosadašnji kod 44 za Republiku Srpsku i kod 50 za ŽFBiH bili zamjenjeni jedinstvenim kodom 49.

Kao što smo i do sada navodili i upozoravali, BiH je specifična država sa dva entiteta, čije su nadležnosti jasno utvrđene i zagarantovane. Saobraćajna infrastruktura je vlasništvo entiteta, a "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj posluju u skladu sa propisima iz oblasti željeznica i privrednih društava koji su doneseni na nivou Republike Srpske, uz poštivanje međunarodnih propisa i odredbi Zakona o željeznicama BiH, koji ne dovode u pitanje i nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o željeznicama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 58/2001, 110/2003, 113/2005 - dr. zakon, 59/2008, 24/2012 i 33/2014) i podzakonskim aktima donsenim na osnovu ovog Zakona.

Uvođenje zajedničkog koda za željeznička preduzeća u BiH narušilo bi pravnu i ekonomsku samostalnost "Željeznica Republike Srpske" i zakomplikovalo tehnološki proces poslovanja ovog privrednog društva.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 26.2.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772