Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DJECE RS: Prvobitno bilo planirano osnivanje posebnog fonda (alimentacionog fonda), ali se od toga odustalo

29.01.2024.


Iako je Narodna skupština Republike Srpske još u junu 2022. godine usvojila Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, do danas nema prijedloga tog zakona, a samim tim ni alimentacionog fonda koji je vlast obećala i na koji se čeka već gotovo 20 godina.

Iz odgovora na jedno od poslaničkih pitanja iz Ministarstva porodice, omladine i sporta može se zaključiti da ovaj zakon koji je usvojen u nacrtu još neće ugledati svjetlo dana jer, kako su naveli, tome treba pristupiti "studioznije".

Takođe, iz odgovora se može zaključiti da je u toku javne rasprave došlo do zaokreta jer je prvobitno bilo planirano osnivanje posebnog fonda (alimentacionog fonda), ali se od toga odustalo i, kako su naveli, zbog racionalizacije dopuniće se nadležnost JU Javni fond dječije zaštite.

Ipak, i od toga još neće biti ništa jer, kako stvari sada stoje, Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske neće uskoro ugledati svjetlost dana.

"Zauzet je stav da se ovo pitanje rješava putem JU Javni fond dječije zaštite. Tekst Prijedloga zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske je pripremljen od strane radne grupe i Ministarstva porodice, omladine i sporta kao obrađivača, s tim da još nije upućen u parlamentarnu proceduru prema Narodnoj skupštini Republike Srpske iz razloga utvrđenog u toku održane javne rasprave u kojoj je stručna i naučna javnost te predstavnici republičkih organa uprave koji će administrativno sprovoditi zakon stava da normiranju ove oblasti treba pristupiti studioznije u smislu kompatibilnosti ovog zakona s ukupnim pravnim sistemom Republike Srpske", navodi se u odgovoru koji potpisuje Selma Čabrić, ministarka porodice, omladine i sporta.

Zanimljivo je da na određen način Ministarstvo porodice, omladine i sporta pere ruke od ovog zakona, navodeći u odgovoru da će "finalizaciju u normativnom smislu izvršiti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u čijoj je nadležnosti JU Fond za dječiju zaštitu ili Ministarstvo porodice, omladine i sporta".

Ko će biti predlagač ovog zakona zavisiće od toga koga Programom rada za isto zaduže Narodna skupština i Vlada Republike Srpske.

Podsjećanja radi, prilikom izrade Nacrta zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske kompletan proces vodilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, a tadašnja ministarka Sonja Davidović čak je izašla sa kalkulacijom da za taj fond treba malo manje od milion maraka.

Inače, priča o alimentacionom fondu u Republici Srpskoj traje skoro 20 godina. Još 2006. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje jednog takvog fonda, ali do danas on nije zaživio. O potrebi da se zaštite djeca čiji roditelj ne plaća alimentaciju bilo je govora i na sjednici Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske u 2017. godini, ali ni to nije dalo rezultate i pored toga što samohrani roditelji već decenijama upozoravaju na činjenicu da se sudske presude ne poštuju i da mnoga djeca ne dobijaju redovno alimentaciju.

"Poražavajuće je da se ne radi ništa. Više od 70 odsto roditelja u cijeloj BiH, nije tu samo specifična Republika Srpska, ima problema. Nije problem alimentacija, problem je što je to krivično djelo koje jednako krše i majke i očevi. Mi imamo dobar Porodični zakon koji štiti porodicu i dijete, ali kompletan sistem je zakazao. Mi nemamo nikoga ko je otišao u zatvor što ne plaća alimentaciju", rekla je Snežana Stojanović, predsjednica Udruženja jednoroditeljskih porodica "Iskra" iz Istočnog Sarajeva.

Ona kaže da svi roditelji koji su dobili starateljstvo manje-više imaju pravosnažne sudske presude, ali da se ništa ne dešava te da su prinuđeni da rade po dva posla kako bi obezbijedili egzistenciju svojoj djeci.

"Jednom se zajednica mora ozbiljno pozabaviti podmlatkom i budućnošću. Taj roditelj koji je dobio starateljstvo, on fizički ne može da se brine o djeci jer radi dva posla da bi nadoknadio ono što nedostaje toj djeci i da bi im omogućio samo solidan i pristojan život", rekla je Stojanovićeva.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 24.01.2024.

Naslov: Redakcija