Zastava Srbije

NA ŠTA TREBA DA OBRATITE PAŽNJU PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA?

28.11.2023.


U svakodnevnom poslovnom i privatnom životu potpisivanje ugovora ili drugih pravnih dokumenata često je neizbježno. No, pitanje je koliko ljudi posvećuju pažnje na sitna slova i napomene.

Takvi, često zanemareni detalji imaju velik uticaj na budućnost, a u nastavku možete pročitati na šta da obratite pažnju prilikom potpisivanja ugovora.

Ne potpisujte ono što ne razumijete

Za početak, prije nego što potpišete neki dokument, pažljivo pročitajte sve dijelove, uključujući i sitna slova. Ako nešto ne razumijete, možete pitati stručnjaka za pravne savjete kako biste bili sigurni da znate šta potpisujete.

Često se događa da ljudi potpisuju ugovor koji ne razumiju ili ga čak i ne čitaju, a, kako navode stručnjaci, to ne može donijeti ništa dobro.

Oni navode da ljudi često misle da je tako trebalo pisati ili da tako piše u svakom ugovoru, ali i da često ne znaju da su mogli pregovarati.

Na šta treba posebno obratiti pažnju?

Prilikom potpisivanja svakog ugovora što jasniji sadržaj bi trebalo da bude bitniji od forme. Ono što je zaista bitno je da već iz prvog čitanja dokumenta bude jasna stvarna volja ugovornih strana. No, ipak je za određene pravne poslove bitna forma i određeni sadržaj, pa se zato u slučaju sumnje obratite pravniku.

Ono što potpišete vas i obavezuje, a rokovi, uslovi, plaćanja i sredstva osiguranja su bitne stavke.

Naravno da čitanje ugovora nije lako te zahtijeva određenu dozu iskustva, jer se ipak ne razumiju svi u pravničke poslove. U takvim slučajevima, ako nemate kontakt nekog pravnika, neka vam na prvom mjestu bude zdravorazumsko razmišljanje. Dakle, ispitajte ono što je sumnjivo, a ono što je nejasno, svakako bi trebalo da razjasnite.

Prije potpisivanja provjerite i pročitajte sve

Sve stavke u ugovoru uvijek treba detaljno provjeriti, i to čak nekoliko puta. Pravnici navode da ljudi po pravilu ne provjeravaju ni ono najosnovnije, pa tako ni podatke iz javno dostupnih registara.

Takođe, još jedan dobar savjet je da provjerite ima li ugovor priloge. Na primjer, to ponekad može značiti pozivanje u tekstu ugovora na neki drugi dokument.

Samim tim, to znači da ćete trebati pažljivo proučiti odredbe tog drugog dokumenta, pa ako iste sadrže neki dio koji vam je neprihvatljiv, trebalo bi da insistirate da se u vašem ugovoru izričito isključi primjena odredaba iz tog drugog dokumenta.

Kad je riječ o pregovaranju o ugovorima, svakako treba znati da, ako ste vi strana koja je sastavila ugovor, sve što je u tom ugovoru nejasno, tumačiće se vama na teret. Prema tome, ako već sastavljate ugovor, pobrinite se da bude kvalitetno sastavljen i da vam ide u korist, a ne suprotno.

Osim toga, dobar ugovor bi trebalo da bude jasan, što znači da će već iz prvog čitanja biti jasno ko su ugovorne strane, zašto sklapaju ugovor i na koji način žele ostvariti namjeravani pravni posao.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 25.11.2023.

Naslov: Redakcija