Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Odobrene strategije zapošljavanja do 2030. godine, zaštite okoliša i upravljanja vodama

28.11.2023.


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosni i Hercegovine odobrio je, na prijedlog Federalne vlade, Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH do 2030. godine.

Delegatima je ovaj dokument obrazložio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i rekao da su definisana četiri strateška cilja: povećanje lične zapošljivosti i unapređenje usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada; promoviranje kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta; osiguranje uključivanja teško zapošljivih osoba na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada te osnaživanje upravljanja tim tržištem i povećanje kapaciteta za provođenje politike.

Intencija strategije, kazao je ministar, pored ostalih ciljeva je da garancijama za mlade obrazovane kadrove, period od završetka školovanja ili gubitka posla, do njihovog novog zapošljavanja bude skraćen na četiri mjeseca, a cilj je da mladi ostaju i grade budućnost u vlastitoj državi.

Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030.) rezultat je rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Medunarodne organizacije rada (MOR) te drugih nadležnih institucija, navela je Vlada FBiH u materijalu upućenom u Parlament.

U fazi formuliranja ovog dokumenta sagledani su ključni pokazatelji trzišta rada, politike zapošljavanja institucija nadležnih za tržiste rada; utvrđeni su ključni problemi u svrhu izrade okvira kojim bi se osigurao sveobuhvatan i koherentan pristup promoviranju zapošljavanja, koncept ciljeva, kvantitativni ciljevi i ishodi, kao i nadležnosti vodećih institucija, vremenski rokovi, mehanizam koordinacije te pristup praćenju i evaluaciji.

Strategija se sastoji iz tri dijela. U prvom je riječ o situaciji na tržištu rada u Federaciji BiH, u drugom su razrađene utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja.U posljednjem dijelu riječ je o operativnim aspektima koji se tiču implementacije politike zapošljavanja, navela je također Vlada.

Dvije federalne strategije objedinjene u jednom dokumentu - o zaštiti okoliša do 2032. godine i upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine u istom periodu, odobrio je bez rasprave većinom glasova Dom naroda Federalnog parlamenta.

Dokument je delegatima obrazložila federalna ministrica turizma i zaštite okoliša Nasiha Pozder rekavši da je ‘vrlo, vrlo ambiciozan’ i da mu vrijedi pokloniti pažnju te da na 522 strane sadrži mnogo aktuelnih podataka, smjernica i ciljeva djelovanja.

Zasniva se na sedam tematskih oblasti – na kvalitet zraka posebno zimi, upravljanje otpadom u FBiH, prilagođavanje i borbu s posljedicama klimatskih promjena, na dostupnost pitke vode svima, kvalitet voda općenito, zaštitu biodiverziteta te na optimalno iskorišćavanje prirodnih resursa odnosno sprečavanje prekomjernog korišćenja.

Prema riječima miniostrice Pozder, aktivnosti na izradi strateškog dokumenta ove vrste započele su 2017. godine, 2019. je uslijedila podrška od švedske razvojne agencije SIDA u konkretnoj tehničkoj asistenciji.

Dokument su pisali isključivo domaći stručnjaci uz pomoć inostarnih prvenstveno iz Štokholmskog instituta za zaštitu okoliša.

Izrada je intenzivirana u periodu 2020-2021. godina, u šta je bilo uključeno oko 300 kompetentnih osoba. U sedam radnih grupa je definisano sedam navedenih tematskih oblasti, kazala je ministrica pozivajući delegate da podrže Strategiju, što su oni učinili većinom glasova, bez ijedne diskusije.

Sjednica Doma naroda nedugo potom je završena, datum naredne će biti poznat naknadno.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 27.11.2023.

Naslov: Redakcija